Uudised ja artiklid

Targalt internetis töötoad Võrumaa koolieelikutele ohutusprojektis “Tunnen. Tean. Oskan”

14.05.2024

Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojekti „Tunnen, Tean, Oskan“ eesmärk on õpetada lasteaialastele, kuidas erinevaid ohte ära tunda, neid ennetada ning nende korral õigesti käituda.

Läbi õppeaasta toimusid koolieelikutele Võrumaa lasteaedades ohutustunnid, mida viisid läbi spetsialistid Politsei- ja Piirivalveametist, Päästeametist, Kaitseliidust, Naiskodukaitsjatest, Punasest Ristist ja Lastekaitse Liidust.

10. mail toimus hooaja lõpuüritus Võru staadionil, kus olid kohal kõigi Võrumaa lasteaedade lõpurühmad ning korrati üle õppeaasta vältel õpitu. Targalt internetis projekti esindajatena viisid 14 rühmale internetiohutuse minitöötube läbi Malle Hallimäe ja Kerli Valner Lastekaitse Liidust.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic