Lapsevanematele

Soovitusi peres kokkulepete tegemiseks

Kuidas lapsega koos paika panna pere reeglid nutivahendite kasutamiseks?

Esimene samm – vestlus

Enne, kui hakata otsima rakendusi, mis aitaks piirata lapse aega nutiseadmes ja internetis, tuleks temaga esmalt vestelda. Usaldusväärne vestlus ja isiklik eeskuju on parim kaitsevahend.

Aita oma lapsel mōista, et reeglid ja kokkulepped on tema kaitsmiseks. Igapävane elu ilma reegliteta oleks kaos. Selgita lapsele, mis juhtuks tänavatel ja teedel, kui ei oleks liiklusreegleid ega -märke. Kõik need reeglid ja piirangud kaitsevad ja aitavad hakkama saada.

Seejärel saab hakata rääkima interneti ja nutivahenditega seotud reeglitest. Las laps toob näite, mis juhtub, kui mōnda reeglit ei täideta.

Arutle lapsega

Aita lapsel aru saada, et reeglite ja kokkulepete tegemine on tõend sellest, et sa hoolid temast.

Alustamiseks valige üks oht, mure või probleem seoses interneti kasutamisega (nt ajakulu, võõrad internetis, mängud, Youtube, veebilehed, kelmid, petuskeemid, tasulised rakendused, oma telefoni võõratele andmine, paroolide jagamine, piltide saatmine, võõraste sõnumite vastuvõtmine vms). Koosta skeem! Näide

Leppige kokku reeglid

Koostage OMA pere reeglid interneti ja nutivahendite kasutamisks.
Aidake lapsel mōista, et see on teie omavaheline kokkuleppe ja teistes peredes on teistsugused reeglid.
Kasutage skeeme ja pilte!

Sõnastage reegel

Las laps kirjutab või joonistab paberile reegli.
Üks oht – üks reegel jne.

Arutlege

Kas reegel meeldib või ei meeldi lapsele?
Mis ta arvab, miks sa vanemana sellise reegli kehtestasid?
Kas reegli juures on midagi sellist, mida laps tahaks muuta?
Pärast läbirääkimisi pange reegel uuesti kirja ja leppige kokku, et te kõik peate sellest kinni pidama.
Pange reegel nähtavasse kohata.

Kuula

Kuula, kui laps räägib ja arutleb sinuga. Ärge kiirustage otsuste tegemisel. Püüa mõista, miks su laps kulutab nii palju aega internetis surfamiseks. Miks üks või teine veebileht või mäng talle nii palju huvi pakub?

Ole ise eeskujuks

Laps ōpib tegudest, mitte sōnadest. Sinu eeskuju nutivahendite kasutamisel on parim kaitse, et su laps käitub internetis ja nutiseadmetes õigesti ja peab kinni kokku lepitud reeglitest. Jälgi, kui palju ja mis otstarbel sa ise ja teised pereliikmed nutivahendeid kasutavad.

Perega koos olles pange oma nutitelefon ära. Mitte olulistele sōnumitele ütle: “See ei ole nii tähtis, vastan hiljem.” või “ Ei ole nii kiiret”. Las laps kuuleb ja näeb, et see ongi nii. Korraldage koos nutitehnika vabasid ōhtuid. Jagage oma positiivseid muljeid ka teistega.

Paku välja ka alternatiivseid tegevusi

Kui märkad, et laps kulutab liiga palju aega internetis või nutivahendis, siis uuri, kas tal on igav. Asendage see ühise tegevusega – minge koos õue, mängige lauamänge. Sinu aeg on kõige “kallim”, mida sa saad oma lapsele kinkida!

Ole internetis koos väikese lapsega
Mõtle, milliseid veebilehti ja rakendusi su laps võib kasutada ning tutvusta neid talle.
Internetis surfamise ajal las ta olla sinu vaateväljas. Tundke huvi mida laps internetis teeb ning julgusta teda küsimuste korral sinu poole pöörduma.

Erinevas vanuses lapsed vajavad erinevaid reegleid. Vanuse kasvamisega saad anda lapsele rohkem vabadust

Need soovitused pärinevad õppematerjalist “Rakendused lapsevanematele”, millega soovitame teil järgnevalt tutvuda.

 

Õppematerjal “Rakendused lapsevanematele

Missuguseid võimalusi saavad lapsevanemad tänapäeval kasutada selleks, et muuta oma lapse nutiseadmes olemise aeg turvalisemaks ja ohutumaks?

Eesmärk: tõsta lastevanemate teadlikkust lastevanematele suunatud rakendustest, mis toetavad laste turvalist interneti kasutamist.
1. Usaldusväärne vestlus ja isiklik eeskuju on parim kaitsevahend
2. Ajapiirang laste telefonis (sisseehitatud rakendused lapse enda telefonis)
3. Kaugjuhtivad rakendused aja ja sisu piiramiseks
4. Vanema kontrolli rakendused Windows 10
5. Telia kodulahendus ja Elisa Hoopy rakendus
Vaata skeemi lähemalt klõpsates pildil.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic