Sekstimine

Sekstimine

Tänapäeval on enamikul teismelistel isiklikud digiseadmed – nutitelefon, tahvel- või sülearvuti –, mis on varustatud kaamera ja internetiühendusega. Väga lihtne on nendega luua ning jagada iseendast fotosid ja videoid, ka intiimseid.

Endast või teistest intiimsete või seksuaalse alatooniga sõnumite, piltide või fotode jagamist digiseadmete abil nimetatakse sekstimiseks (ing. keeles sekstinguks). Seda võivad teha nii noored kui ka täiskasvanud. Noored ise nimetavad sellist tegevust alastipiltide saatmiseks, sekstiks või intiimselfide tegemiseks.

Intiimseid pilte või videoid võivad noored teha üksi olles või koos partneriga. Osa noori ei loo sisu ise, vaid salvestab kellegi teise seksuaalse alatooniga pilte või videoid (kuvatõmmiste või sisu salvestamise kaudu) ning jagab neid teistega.

Noortele võib taolise sisu jagamine näida lõbusa ja süütu flirdina, kuid tegelikkuses kaasnevad seksuaalse sisuga sõnumite, fotode või videote saatmisega riskid.

Mis on sellise käitumise põhjused? Miks seda tehakse?

 • Uudishimu – noor võib teha oma kehast pilte või videoid, kuna tal on selle vastu huvi ja ta tahab oma keha lähemalt uurida.
 • Flirtimine – noor võib saata endast alastipilte (või paluda neid saata kellelgi teisel) selleks, et flirtida ja näidata, et on kellestki huvitatud.
 • Osa suhtest – suhtes olevad noored võivad teha endast intiimpilte ja jagada neid oma partneriga osana seksuaalnaudingust, intiimsuse rõhutamiseks või usalduse näitamiseks.  Mõlemad partnerid võivad anda selleks nõusoleku, kuna soovivad seda teha teineteise heaks.
 • Uhkus oma keha üle – samas võib noor end oma kehas ka väga hästi tunda, mille tulemusel teeb ta seksuaalsisuga pilte või videoid, et neid teistega jagada.
 • Heakskiidu otsimine – noor, kes häbeneb oma keha või on üldiselt madalama enesehinnanguga, võib luua ja jagada seksuaalse alatooniga sisu lootuses saada tähelepanu ja häid kommentaare oma välimuse kohta.
 • Kaaslaste mõju – noor võib intiimse sisuga pilte teha ja neid saata teiste survel. Näiteks võib suhtes üks osapool survestada teist ja sellega võib kaasneda ähvardus suhe lõpetada. Noort võib õhutada tegema ja jagama intiimsisu ka keegi teine või noorterühm.
 • Sund või manipulatsioon – noor võib internetis sattuda olukorda, kus eakaaslane või täiskasvanu sunnib või manipuleerib teda endast intiimsisuga pilte või videoid tegema ja neid jagama. Sellega võib kaasneda väljapressimine või ähvardus, kui noor nõudmistega ei nõustu.
 • Kiusamine, seksuaalne ahistamine või kättemaks – mõni noor võib langeda sellise sekstimise ohvriks, mida kasutatakse kiusamise eesmärgil. Noore usaldust võib petta inimene, kes jagab intiimsisu edasi selleks, et tekitada talle emotsionaalset kahju ja teda häbistada. Intiimsisu võidakse jäädvustada ka ilma asjaosalise loa või teadmiseta (näiteks tehakse pilte ajal, kui inimene kasutab tualetti), jagades hiljem seda sisu eakaaslastega. Mõnel juhul võib kiusaja väita, et alastipildil või -videol on kiusatav, kuigi tegelikult on seal keegi teine –, et tekitada kiusatavas meelepaha ning kahjustada tema mainet.
 • Rahaline kasu – kuigi sellised portaalid nagu OnlyFans on mõeldud ainult täiskasvanutele, on siiski ka noored loonud endale sarnases keskkonnas konto, kuhu postitavad seksuaalse alatooniga sisu, saamaks kasutajatelt tähelepanu, kingitusi ja raha.
 • Teadmatus tagajärgedest – noorele võib sekstimine tunduda lõbus ning ta ei pruugi mõista, millised tagajärjed võivad taoliste piltide ja videote jagamisel olla. 

Eestis on keelatud alla 18aastasest noorest teha seksuaalse sisuga pilte ja videoid, neid omada ja levitada. See kehtib ka piltide ja videote kohta, mis noor inimene on ise sekstides loonud.

Tuleb mõista, et kõik sõltub kontekstist. Karistatav pole see, kui kaks omavahel suhtes olevad noort on nõus, et isiklikuks tarbeks vahetatakse teineteisega iseendast tehtud intiimset sisu. Keelatud on aga jagada oma endisest partnerist või kellestki teisest intiimset sisu teistele ahistamise, maine rikkumise või isegi kättemaksu eesmärgil.

Mida sekstimine võib kaasa tuua:

 • Laialdasem jagamine ja levitamine – kuigi noor võis pilti või videot jagada vabal tahtel, võib selle saaja otsustada seda internetis edasi jagada, ning seda võib lõpuks näha palju rohkem inimesi, kui noor oli esialgu eeldanud. Sisu võib levida ka konto häkkimise teel.
 • Kahju suhetele – kui noor on jaganud pilti partneri või mõne teise inimesega, keda ta usaldab, kuid see on jaganud seda omakorda teiste inimestega, kahjustab see suhet ja põhjustab noorele ränki emotsionaalseid üleelamisi – teda reetis keegi, keda ta usaldas.
 • Emotsionaalne ja psühholoogiline kahju – teadmine, et intiimpilti on jagatud võõrastega ning seda on näinud palju inimesi, põhjustab noorele väga suurt meelehärmi.
 • Mainekahju – teiste kommentaarid (nii internetis kui ka päriselus) võivad viia tagarääkimise, kuulujuttude ja süüdistusteni.
 • Ärakasutamise oht – digiseadmete kaudu jagatud intiimsisu võidakse kasutada väljapressimiseks: kui väljapressija nõudmisi ei täideta, võib ta saata pildi või video pereliikmetele või sõpradele. Vahel tehakse pilte või videoid ilma noore teadmata, et seejärel nende kaudu temaga manipuleerida.

Mida saad lapsevanemana teha:

Kuigi sekstimise teemal võib tunduda lapsevanemale keeruline rääkida, on see loomulik osa turvalise internetikasutuse teemade arutelus oma lapsega.

Teismeline ei pruugi alati mõista, kuidas võib endast intiimse sisuga piltide jagamine tema mainet ja heaolu ohustada.

Aruta oma lapsega, millised on piirid endast isikliku info jagamisel ja millised võivad olla intiimse sisuga postituse saatmise ja jagamise tagajärjed. Sekstimisest rääkimine ei peaks jääma ainult olukorda, kui midagi on juba juhtunud.

Kui selgub, et sinu laps on endast või teistest loodud intiimsisu internetis jaganud:

 • Ole avatud ja toetav – kui  laps on sulle probleemist rääkinud, ootab ta sinult tuge. Noorel võib olla raske neist asjadest täiskasvanuga rääkida. Kui laps probleemist räägib, näitab ta sellega, et usaldab sind.
 • Ole mõistev – on kerge öelda, et noor on vea teinud või seadust rikkunud, ta saab sellest ilmselt ka ise aru! Anna talle teada, et tahad teda aidata.
 • Otsi abi – nõu ja abi saab lasteabitelefonilt 116111. Kui kahtlustad, et last on mingil moel ära kasutatud, siis teata sellest politseile.
 • Teavita sotsiaalmeediaplatvormi – kui pilti või videot on jagatud mingis sotsiaalmeediakeskkonnas, siis selle eemaldamiseks saab keskkonda teavitada.

Nõu ja abi saab lasteabitelefonilt 116111, e-mail info@lasteabi.ee , vestlus chat-is https://lasteabi.ee/et
veebipolitseilt https://www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud 

Kasutatud allikas: https://www.betterinternetforkids.eu/teacher-corner/deep-dives/sexting

Vaata ka temaatilise veebinari salvestust, kus arutlevad lastemaja peaspetsialist Hele-Riin Rebase, advokaadibüroo RASK kriminaalmenetluse valdkonna juht, vandeadvokaat Andrei Svištš, politseikapten Maarja Punak ja projekti Targalt internetis koordinaator Lastekaitse Liidust Malle Hallimäe. Vestlust juhib kommunikatsiooniekspert ja #seepoleokei asutaja Marianne Ubaleht.

 

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic