Uudised ja artiklid

Valga Gümnaasiumi 6.klassi õpilased koos juhendajaga tööhoos. Foto Pille Olesk

Teadmisi internetiohtudest vajavad nii lapsed kui täiskasvanud

01.08.2011

Tiigrihüppe Sihtasutus on projekti Targalt internetis raames koolitanud 1300 õpilast ja 600 täiskasvanut. Koolituse vajadust näitab Euroopa riikides läbi viidud uuring, mille kohaselt on Eesti lapsed interneti liigkasutuse näitajate osas esimesel kohal ja 40% meie lastest on kogenud küberkiusamist. Seda on kaks korda enam, kui Euroopas keskmiselt. Samas kiusatud laste vanematest ligi 70% arvas, et nende laps ei ole kiusamise ohvriks langenud.

 Tiigrihüppe Sihtasutuse internetiturvalisuse projektijuhi Ilvi Pere sõnul ei ole nii suures mahus ja süsteemselt selliseid koolitusi Eestis varem läbi viidud, mistõttu huvi on väga suur.  „Kuigi internetiturvalisuse kohta on võimalik veebist igaühel lugeda ja sellest räägitakse erinevates meediakanalites, siis otsene suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja õpetajatega on tulemuslikum – inimesed saavad rääkida tekkinud probleemidest ja kohesed vastused oma küsimustele“, ütles Ilvi Pere.

Läbiviidavate koolituste raames saavad õpilased osa võtta rühmatöödest ja mängudest koosnevast programmist, milles keskendutakse nõuannete jagamisele teemadel, mis on enim päevakajalised just Eesti laste seas. Veebilehel www.targaltinternetis.ee saavad lapsed aasta lõpuni testida oma internetiturvalisuse teadmisi ning võita vahvaid mobiilihelinaid teiste seas Tanel Padarilt ja Eda-Ines Ettilt.

Targalt internetis projekti kodulehel on kirjas koolitajate kontaktid ja neid on võimalik esinema kutsuda ka suvel. Lisaks koolitustegevusele on loodud õppematerjalid, mis on kättesaadavad  projekti kodulehel ning Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaalis www.koolielu.ee.

Projekt Targalt internetis on 75 % ulatuses kaasrahastatud Euroopa Komisjoni programmi Safer Internet poolt, millega Eesti liitus 01.09.2010. Projekti missiooniks on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide leviku piiramine internetis. Tegevusi viivad lisaks Tiigrihüppe Sihtasutusele ellu Lastekaitse Liit, Politsei-ja Piirivalveamet, MTÜ Eesti Abikeskused ja Sotsiaalministeerium. Projekt kestab 20 kuud.

Lisainfo:
Tiigrihüppe Sihtasutus
Ilvi Pere, internetiturvalisuse projektijuht
ilvi.pere@tiigrihype.ee

Signe Rosin, teadlikkuse tõstmise valdkonna juht

signe.rosin@tiigrihype.ee

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic