Uudised ja artiklid

Tüdruk arvutis

EU Kids Online soovitused laste internetiriskide maandamiseks

17.10.2011

Täna avaldas rahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online üle-Euroopalise laste internetikasutuse uuringu tulemustele toetuvad soovitused huvirühmadele. Uuringust selgus, et Eesti lapsi ohustavate internetiriskide tase on Euroopa keskmisest kõrgem.

 Eesti kuulub koos Norra, Rootsi, Taani, Leedu, Tšehhi, Rumeenia ja Bulgaariaga maade rühma, kus nii laste internetikasutus kui ka nende poolt kohatavate online-riskide tase on üle Euroopa keskmise. Projektis osalenud Tartu Ülikooli meediateadlased peavad Eesti puhul kõige olulisemaks valdkonnaks hariduspoliitikat.

“Õpetajate meediapädevuse tõstmine peaks olema üks prioriteete, seda nii kutse- kui täiendõppe tasandil,” sõnas uuringu Eesti-poolne koordinaator, TÜ meediauuringute professor Veronika Kalmus. “Väga oluline on internetiturvalisuse käsitlemine nii arvutiõpetuse kui teiste õppeainete raames,” lisas ta.

Arvestades Eesti laste varajast internetikasutuse algust ja lasteaias käivate laste suurt osakaalu, leiavad TÜ teadlased, et lasteaedadel on oluline roll nii koolieelikute kui nende vanemate meediateadlikkuse tõstmisel. See tähendab uut rõhuasetust ka lasteaiaõpetajate ettevalmistuses ja täiendkoolituses.

Eesti lapsed paistavad Euroopas silma nii kooli- kui küberkiusamise kõrge taseme poolest, mistõttu uurimisrühm leiab, et neid probleeme tuleks väärtuskasvatuse, ennetuse ja nõustamise tasandil näha terviklikult. Kuna lapsed suudavad netikiusamisega mõnevõrra paremini toime tulla, võiks nõustamisel ja õpetamisel vaagida mõne võrgukeskkonnas avastatud toimetulekustrateegia ülekandmist pärisellu.

Olulise tegevusvaldkonnana näevad TÜ meediateadlased ka lastele mõeldud positiivse veebisisu loomist. Kuna Eesti-taolistes väikestes keelekogukondades ei ole erasektori võimalused turu piiratuse tõttu kuigi suured, peaks lastele suunatud omakeelsete veebikeskkondade mitmekesisuse ja kvaliteedi eest hoolitsema eeskätt valitsus-, ava- ja mittetulundussektor.

Aadressilt www.eukidsonline.net on võimalik alla laadida täismahus poliitikasoovituste aruanne, mille 5. peatükk esitab nii rahvusvahelise võrdluse kui soovitused konkreetsetele riikidele. Ühtlasi pakub see veebileht lisainformatsiooni projekti EU Kids Online kohta.

Rohkem infot: http://eukidsonline.ut.ee18
Lisainfo
: prof Veronika Kalmus, tel 56 623 583, veronika.kalmus@ut.ee

Teate edastas
Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic