Uudised ja artiklid

INHOPE bänner

Eesti vihjeliin sai INHOPE liikmeks

30.11.2011

Eestis MTÜ Lastekaitse Liidu hallatav veebipõhine vihjeliin võimaldab teatada ebaseadusliku ja lastele ebasobiva sisuga veebilehtedest. Eelkõige on vihjeliin mõeldud laste seksuaalset ärakasutamist kujutavatest internetilehekülgedest teavitamiseks.

Projektijuhi Malle Hallimäe sõnul on alates vihjeliini avamisest selle aasta jaanuarist kuni käesoleva ajani vihjeliinile saabunud 458 teadet, millest 125 on sisaldanud viidet veebikeskkonnale, kus on esitatud laste seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali.

Euroopa Liidu programmi Safer Internet toetatud INHOPE asutati 1999. aastal ning hetkel on assotsiatsioonis 40 vihjeliini üle maailma. Ühenduse eesmärk on toetada ja edendada eri riikide vihjeliinide koostööd tõkestamaks laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis.

Interneti kiire areng ja levik on loonud meile kõigile uusi ja kasulikke võimalusi, kuid kahjuks on pea rohkem kui kahe miljardi internetikasutaja hulgas inimesi, kelle tegevus võrgus on ebasobiv või ohtlik lastele.

Eesti vihjeliin on osa projektist „Targalt internetis“, mida viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Tiigrihüppe Sihtasutus, Lasteabitelefon 116 111, Politsei- ja Piirivalveamet ning Sotsiaalministeerium. Projekti finantseerib 75% ulatuses Euroopa Komisjoni programm Safer Internet.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic