Uudised ja artiklid

Turvalisema interneti päeva plakat

Õpilaskonkurss “Avastame digimaailma üheskoos – turvaliselt!”

22.11.2011

Kolmandat korda toimuva õpilaskonkursi teema on kantud 2012. aasta Turvalise interneti päeva juhtmõttest „Avastame digimaailma üheskoos – turvaliselt“ (Connecting generations).Konkursile on oodatud videolood, mis kirjeldavad olukordi, kus eri põlvkondade inimesed avastavad digitaalset maailma üheskoos. Videolugu peaks keskenduma ühele probleemile ning pakkuma ka  lahendusvariante, kuidas olukorraga toime tulla.
Osalema on oodatud koolinoorte kuni viieliikmelised võistkonnad.

2011/2012 õppeaasta konkursi tingimused:

1. Töö peab vastama teemale „Avastame digimaailma üheskoos ­– turvaliselt!”

2. Tööde hindamine toimub kolmes vanusekategoorias:

–          noorem vanuserühm I-IV klass
–          õpilased, V-VIII klass
–          õpilased, IX-XII klass

Ühe filmi loomisel võib osaleda kuni 5 autorit ning vanusekategooriat arvestatakse noorima osaleja järgi.

Autorite vanus võib olla kuni 19 eluaastat.
Konkursile esitatav töö peab olema autorite originaallooming! Kasutatud muusika ja muu teiste loodu peab olema märgitud filmi lõpus.

Kõik esitatud videolood läbivad hindamise esimeses voorus nö. kvaliteedikontrolli, et selekteerida välja tööd, mis oma sõnumi ja tehnilise teostuse poolest sobivad laiemale publikule esitamiseks. Teise  vooru pääsenud võistlustööd laetakse üles Targalt internetis leheküljele ja YouTube´i, kus neid saavad lisaks spetsialistidest koosnevale žüriile hinnata ka kõik vaatajad.

3. Tööde esitamine
Filmid peavad olema üles laetud nii Tiigrihüppe Sihtasutuse multimeediaserverisse kui esitatud elektroonsel andmekandjal (CD, DVD), soovitavalt .avi, .wmv või .mpg failiformaadis. Link tuleb saata Tiigrihüppe Sihtasutusele aadressil triin.kangur@tiigrihype.ee koos järgmiste andmetega:

–          filmi nimi
–          filmi lühitutvustus ehk sünopsis koos probleemipüstituse ja lahenduskäiguga
–          autori/autorite nimi/nimed
–          autori/autorite vanus
–          autori/autorite kool
–          juhendaja/juhendajate nimi/nimed, kontaktaadress, telefon, e-posti aadress

Töö tuleb esitada ka andmekandjal, saates või tuues selle aadressile: Tiigrihüppe Sihtasutus, Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, pakendil märgusõna „Avastame digimaailma üheskoos ­– turvaliselt!”, lisades sinna juurde paber väljatrükil andmed filmi loojate kohta:

–          filmi nimi
–          filmi lühitutvustus ehk sünopsis koos probleemipüstituse ja lahenduskäiguga
–          autori/autorite nimi/nimed
–          autori/autorite vanus
–          autori/autorite kool
–          autori/autorite kontaktaadress, telefon, e-posti aadress
–          juhendaja/juhendajate nimi/nimed, kontaktaadress, telefon, e-posti aadress

Filmi autor/autorid on nõus levitamisõiguse andmisega konkursi korraldajatele. Konkursile laekunud töid ei kasutata kommertslikul eesmärgil ilma autori nõusolekuta.

Filmi esitamise tähtaeg on 01.02.2012.a.  Võitjad autasustatakse 25.05.2012 toimuval õpilaskonkursside lõpuüritusel.

4. Muud tingimused
Valikut filmidest saab suurelt ekraanilt jälgida 11. veebruaril, Targalt internetis perepäeval, Lindakivi Keskuses.
Vaadake ka: http://www.saferinternetday.org/web/guest/sid-2012

Parimad tööd lisatakse Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaali Koolielu õppematerjalide hulka ning kokkuleppel autoritega esitletakse neid ka internetiturvalisust käsitlevatel üritustel Eestis ja mujal Euroopas.

Parimate filmide autoritele ja nende juhendajatele on auhinnad välja pannud Tiigrihüppe Sihtasutus. Õpilaskonkursil osalevaid töid arvestatakse kevadel Tiigrihüppe Sihtasutuse õpilaskonkursside koondauhinna väljaandmisel.

Õpilastööde konkurss on üheks osaks projektist Targalt internetis, mille kohta leiate infot http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=307 ning projekti kodulehelt www.targaltinternetis.ee.

Lisainfo:
Triin Kangur
Tiigrihüppe Sihtasutus
veebiturvalisuse projekt
triin.kangur@tiigrihype.ee

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic