Uudised ja artiklid

TH ja Audentese plakat

Tasuta õppekäigud lasteaedadele

09.11.2011

Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Audentese erakool korraldavad lasteaedade vanematele  (6-7 aastastele lastele) rühmadele õppekäikude sarja  projekti „Targalt internetis“ raames.
Projekti „Targalt internetis“ viivad ellu koostöös Lastekaitse Liit, Tiigrihüppe Sihtasutus, Lasteabitelefon 116 111, Politsei- ja Piirivalveamet ning Sotsiaalministeerium. Projekt on finantseeritud 75% ulatuses Euroopa Komisjoni programmi „Safer Internet“ poolt.

Õppekäigul antakse lastele esmased teadmised  internetist ja arvutisuhtlusest, täidetakse töölehti ning vaadatakse õpetlikke multifilme netilammastest.

Tiigrihüppe Sihtasutuse „Targalt internetis“ internetiturvalisuse projektijuhi assistendi Triin Kanguri sõnul on projekti eesmärk noorte hulgas propageerida teadmisi ja oskusi, kuidas internetis suheldes hästi toime tulla. „Kuna lapsed alustavad internetikasutust juba eelkoolieas, siis on oluline, et see teave jõuaks nii nende kui ka lapsevanemateni. Interaktiivses töötoas anname lastele mängude ja „Netilammaste“ multifilmide abil lihtsaid näpunäiteid, missugust infot võib endast teistele jagada ja mis oleks mõistlik enda teada jätta“, iseloomustas Kangur lasteaialastele suunatud koolitust.

Õppekäigu teises pooles saavad lapsed treeneri juhendamisel sportida Audentese spordikompleksis.

Helen Vihtol, Audentese Erakooli kommunikatsioonijuht: „Audentese üheks põhiväärtuseks on turvalisus. Meie kool pakub oma õpilastele turvalist keskkonda ning toimetamine turvaliselt ja targalt internetis, on üks osa sellest. Osalemine Targalt internetis koostööprojektis on meile suureks auks.  Audentes keskkonnana on ideaalne antud projekti läbiviimiseks. Pakume lastele lisaks õpetlikule loengule ka hea võimaluse sporti teha. Eks lapsevanemana soovime me kõik, et lapsed huvituksid rohkem liikumisest ja aktiivsest tegevustest ning nagu Tiigrihüppe Sihtasutus soovitab – kasutades kaasaegset infotehnoloogiat mõtestatult, mitte ennast arvuti taha unustades.“

Õppekäigud toimuvad kuni 2012. aasta aprilli lõpuni ning sellel osalemine on lasteaedadele tasuta. Info registreerimise kohta on üleval „Targalt internetis“ veebilehel www.targaltinterentis.ee  ja Audentese erakooli internetilehel www.audentes.ee

Info ja registreerimine:
Triin Kangur                                                    Helen Vihtol
Tiigrihüppe Sihtasutus                                 Audentese Erakool
Tel: 52 00047                                                 Tel: 533 20 555
E mail: triin@tiigrihype.ee                          E mail: helen.vihtol@audentes.ee

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic