Uudised ja artiklid

INHOPE võrgustiku 2011. a raport

15.06.2012

INHOPE avaldas 2011. aasta raporti, mis annab ülevaate vihjeliinide koostööst, toob esile saavutusi eri maade vihjeliinide töös ja esitleb statistikat.

INHOPE (www.inhope.org) on rahvusvaheline võrgustik, mis loodi 1999.aastal ning ühendab tänaseks 41 vihjeliini 36 riigist üle maailma. Eesti vihjeliin (www.vihjeliin.ee), mis loodi 2011. aasta veebruaris, ühines INHOPE võrgustikuga 2011. aasta novembris.

Võrgustik edendab ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd võitluses laste seksuaalset ärakasutamist esitavate materjalide leviku tõkestamisel internetis. Vihjeliinide roll on pakkuda avalikkusele võimalust teavitada anonüümselt internetis levivast illegaalsest materjalist, eesmärgiga vastav materjal internetist eemaldada. Materjali eemaldamiseks teevad vihjeliinid tihedat koostööd politsei ja interneti teenuste pakkujatega ning erinevate riikide vihjeliinidega üle maailma.

2011. aastal käitlesid INHOPE võrgustikku kuuluvad vihjeliinid kokku 29 908 teadet, mis sisaldasid laste seksuaalset ärakasutamist edastavat pildimaterjali ja mis on on 24% rohkem kui eelneval aastal.

Eelmisel aastal eemaldati veebis olevast illegaalsest materjalist 82% 7 päeva jooksul teate saamisest ning neist 58% suudeti eemaldada 48 tunni jooksul.

Rohkem infot leiate ingliskeelsest raportist INHOPE-2011-Annual-Report.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic