Uudised ja artiklid

Tüdruk arvutis

Kolmveerandil leibkondadest on kodus internetiühendus

14.09.2012

2012. aasta I kvartalis oli 75%-l leibkondadest kodus internetiühendus, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on selliste leibkondade osatähtsus suurenenud neli protsendipunkti.

Interneti lairibaühendus (DSL, kaabel-TV, 3G mobiilne internet jne) oli 74%-l leibkondadest, nende osatähtsus tõusis eelmise aastaga võrreldes kaheksa protsendipunkti. Vähemalt kahe täiskasvanu ja lastega leibkondadest oli kodune internetiühendus peaaegu kõigil. Üksi elavatest täiskasvanutest 58%-l, mis on eelmise aastaga võrreldes tõusnud kümne protsendipunkti võrra. Koduse internetiühenduse puudumise peamise põhjusena märkisid leibkonnad vähest interneti kasutamisoskust ja seadmete suurt kulu.

Arvutit ja internetti on kasutanud kaheksa kümnest 16–74-aastasest elanikust. Vähem oli arvuti ja interneti kasutamine levinud vanemates vanuserühmades. 55–64-aastaste hulgas kasutasid arvutit ja internetti kuus kümnest ning 65–74-aastaste hulgas kolm kümnest. Seejuures on internetikasutajate osatähtsus 55–64-aastaste hulgas tõusnud aastaga kuus ja 65–74-aastaste hulgas kaks protsendipunkti.

Levinumad interneti kasutamise eesmärgid on veebiajakirjanduse lugemine, meilivahetus, info otsimine ja internetipangandus. Neil põhjustel on internetti kasutanud üheksa internetikasutajat kümnest. Arvuti kasutamisel osatakse enim kopeerida ja liigutada infot failides ja kataloogides ning kanda üle faile arvutist mõnda teise seadmesse ja vastupidi. Neid toiminguid on teostanud vastavalt kaheksa ja seitse arvutikasutajat kümnest.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (infotehnoloogia leibkonnas ) .

Täpsem teave:

Mari Soiela
Juhtivstatistik
Ettevõtluse aastastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9386

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic