Uudised ja artiklid

Insafe

Insafe rahvusvaheline koolitusseminar Tallinnas

07.03.2013

Insafe koolitusseminarid võrgustikuliikmetele (Insafe ühendab Euroopa 30 riigi turvalise interneti keskusi) toimuvad 2 korda aastas. Tallinnas 12.-14. märtsil toimuval seminaril keskendutakse järgnevatele teemadele: 1) Digitaalne kompetents. Eri riikide kogemus ja olukord ning ühise mudeli väljatöötamine – kas see on võimalik? 2) Connecting European Facility – Euroopa Komisjoni uus programm alates aastast 2014: mis on peaeesmärk, milliseid teenuseid toetatakse, millist mõju eeldatakse  – Insafe võrgustikuliikmete ettepanekute arutelu 3) Turvalise interneti päeva 2013 tegevuste koondaruanne – arutelu mis õnnestus, mis ei täitnud oma eesmärki; 4) eri riikide keskuste poolt koostatud teavitus- ja õppematerjalide esitlemine ja parimate välja selgitamine. Paralleelselt  toimuvad töötoad ja arutelud abiliinide meeskondadele. Abiliinid annavad nõu ja abi lastele, noortele ja nende vanematele interneti kasutamise küsimustes (Eestis toimib lasteabitelefoni 116 111 baasil).

Koolitusseminari viimasel päeval saavad osalejad osa võtta interneti turvalise kasutamise teemalistest koolitustundidest Jakob Westholmi Gümnaasiumis ning külastada Lasteabitelefoni 116111.

Koolitusseminar toimub hotellis Meriton Grand Conference and Spa , Toompuiestee 27.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic