Uudised ja artiklid

SIF noortepaneel

Õpetaja muljed foorumilt Safer Internet

24.10.2013

Riina Timberg
Projekti „Targalt Internetis“ koolitaja
Sindi Gümnaasiumi informaatika ja inimeseõpetuse õpetaja

Eeltöö

17.-18.oktoobril  toimus Brüsselis rahvusvaheline foorum  Safer Internet.

Kahel foorumile eelnenud päeval osalesin koos Lee Marion Lepikuga noorte ja lapsevanemate/õpetajate paneeli töös. Selline eeltöö oli mõeldud ennekõike selleks, et saada aimu noorte mõtetest, võimest ja soovist vestlusringides osaleda ning anda neile kindlust ja koondada mõtteid. Enamus noortepaneeli noori olid tulnud Brüsselisse koos oma vanematega aga oli ka õpetajaid ja saatjaid. Vanemate hulgas oli samuti pedagooge aga ka politseinik, poliitik, animaator (sheeplive.eu). Õpilased olid foorumile saadetud väga erinevate kriteeriumite alusel ja näiteks Leedu esindaja oli võitnud internetiturvalisuse teemalise videofilmide konkursi. Samas olid Iirimaalt ja Saksast tulnud noored samalaadsetel foorumitel osalenud ka varasematel aastatel ja juhtisid temaatilisi noorteliikumisi oma riigis.

Vanemate, õpetajate ja noortega suheldes sain teada, et sellist regulaarset koolitusprogrammi, nagu meil Eestis pakub „Targalt Internetis“ projekt, teistes riikides (va ehk Soome) ei ole. Toimuvad küll koolitused  ja infopäevad aga need pole kuigi regulaarsed ja ei jõua igasse kooli. Kokkuvõttes võib öelda, et meil on kooliõpilaste harimine väga hästi toimiv.

Samas rõhutasid nii noored, lapsevanemad kui ka paljud foorumil esinenud, et lapsevanemate ja õpetajate teadmised ja oskused internetis toimetamisel jäävad sageli alla noorte omadele. Noored ise püüdsid väita, et nad on netis targemad kui täiskasvanud aga ühiste aruelude käigus jõudsime siiski kokkuleppele, et õigem oleks öelda kogenenumad. Noored ja lapsed veedavad internetis oluliselt rohkem aega, kui nende vanemad ja sealt ka vilumus ning oskused. Tore oli näha noori inimesi, kes kuulasid, mõtlesid kaasa ja oli valmis oma veendumusi muutma/ümber sõnastama kui põhjendus veenev tundus. Samas ei lase noored end rumalateks tembeldada ja astuvad julgelt endi kaitseks välja. Nii sai üks foorumil esinenud poliitik ägeda reaktsiooni osaliseks, kui oma kõnes poetas lause: „Teie, lapsed ei tea midagi!“

Noored tunnistasid, et sageli ei tunne nad seadusi, mis nende tegevust nii Internetis kui ka tavaelus piirama peaksid ja probleemide tekkides on üllatus suur. Euroopa Liidu raames erinevad näiteks noorte seksuaalkäitumist puudutavad seadused ja see või tekitada segadust ning seadusega vastuollu minekut.

Kahepäevase eeltöö põhiteemad

Noortepaneeli ja vanemate/õpetajate esindajad  arutlesid selle üle, millised oleks meie soovid, sõnumid, ettepanekud Euroopa komisjonile, poliitikutele ja majandusmeestele? Mida me neilt ootame, et Internet oleks turvalisem paik? Lühidalt kokku võttes ootavad noored poliitikutelt seadusi, mis seaks kindlad reeglid veebisisu tootjatele üle maailma ja ka vastavad karistused reeglite mittetäitmise eest.  Küberkiusamisega tegelemine peaks olema kõikides riikides politsei töö ja toimuma nii, et oleks reaalsed tulemused pahategijate leidmisel. See omakorda eeldab seadust täiendamist küberteemadega.  Euroopa Liidu esindajatelt oodatakse abiliinide ühtlustamist üle kogu Euroopa ja „probleemsete“ veebilehtede haldajatele ettekirjutuste tegemist. Facebook võib küll füüsiliselt asetseda väljaspool Euroopa Liitu aga peab arvestama meie nõuetega, kui tahab Euroopa turul olla. Majandusmeestele saadeti sõnum, et laste ja noorte elu internetis võiks olla reklaamivaba ja turvaline. Lapsel/noorel peaks vajadusel olema võimalik internetis anonüümseks jääda aga samas peaks olema lihtne end ka tundmatute silmade eest kaitsta. Veebisisu loojad on ärimehed aga turvalisust ei tohiks ohvriks tuua kasumile.  Oma emadelt/isadelt ootavad noored rohkem ühiselt veedetud aega ja huvitumist ka Internetis. Noored ootavad vanemlikku juhendamist ja soovivad saada asjalikku nõu, mis omakorda paneb vanematele kohustuse end täiendada ja harida pidevalt muutuvas maailmas. Nii õpilastele, lapsevanematele kui ka õpetajatele suunatud teavitustöö ja koolitused peaksid toimuma koostöös poliitikute, Euroopa Liidu ja majandusmeestega.

Kaks päeva olid hommikust õhtuni täis tihedat tegutsemist ja mõttetalguid, vaidlusi ja selgitamist. Selles projektis osalevad noored olid kõik väga teadlikud internetis varitsevatest ohtudest ja oskasid omi mõtteid selgelt välja öelda. Noorte arvates on küberkiusamine endiselt tõsine probleem, mille lipulaevaks on ask.fm. Samas tõdeti, et lapsed ja noored ei kasuta ei selle ega teiste sotsiaalvõrgustike privaatsusseadeid enda kaitsmiseks võõraste pilkude ja kommentaaride eest. Facebooki puhul tõdeti, et konto seadistamine on tehtud liiga keeruliseks ja oleks vaja lihtsamaid ja ühtlasemaid reegleid. Noorte arust võiks privaatsusseaded nö vaikimisi olla seatud maksimumile ja igaüks ise saab siis otsustada, mil määral ennast maailmale avab. See väldiks teadmatusest tehtud vigu.

Foorumil osales üle kolmesaja inimese erinevatelt elualadelt ja kaasatud olid nii poliitikud, teadlased, seaduse esindajad, noored, lapsevanemad, õpetajad, majandusmehed jt üle kogu maailma.

Õpetajaharidusest

Poolast pärit foorumil esinenud analüütik , õppejõud ja teadlane Jacek Pyźalski rääkis uuringust, kus õpilaste tegelikke teadmisi/oskusi internetis võrreldi sellega, mida õpetajad eeldavad oma õpilasi oskavat/teadvat. Selgus, et õpetajad ülehindasid oma õpilaste oskusi/teadmisi. Kaasaegse tunni ettevalmistamisel ja IT vahendite kaasamisel  oleks tegelike võimete tundmine hädavajalik.

Koolihariduse teemat vaagis ka šottlane Ollie Barry, kelle sõnavõtud jätsid mulle kustumatu mulje ja sain hulganisti häid mõtteid nii igapäevaseks õpetajatööks kui koolitaja ametis toimetamiseks. Ollie näitas meile videot, milles interaktiivsete prillide abil saab iga mees hakkama auto parandamisega. Juhised koos videoga jooksevad „töömehe„ silme ees ja automehhaaniku eriala polegi vaja omandada.  Milline on õpetamise tulevik? Kogu info on üha kergemini kättesaadav ja mahukate ainekavade omandamine kaotab sisulise mõtte. Samas ei tohi unustada õpetamise põhitõdesid ja kaasajastamisega üle pingutada, sest PowerPoint ei erine palju vanaaegsest tahvlist ja kriidist ning üha olulisemad on elulised oskused tavaelus toimetulekuks.  Selle asemel, et koolis õpetada funktsionaalset lugemist e teksti mõistmist, võiks tekstid koostada arusaadavalt ja laste arengutasemele vastavalt. Samade teemadega põrkume ka internetis, kus kontode seaded on keerulised ja head juhendid puuduvad. Noortepaneeli ettepanek oli luua APP, is aitaks meeles pidada kõik su erinevad salasõnad erinevates keskkondades ja samas annaks märku ka turvaaukudest seadetes.  Oliie Bray sõnade läbi sain kinnitust ka oma veendumusele, et oleks väga rumal jätta kasutama kaasaegsete uute tehnoloogiate võimalused laste harimisel. Nii Facebook, erinevad veebirakendused, arvutimängud kui nutitelefonide üha avarduvad võimalused on loomingulise lähenemise ja pideva enesetäiendamise tulemusel väga edukalt rakendatavad õppetöö eesmärkide täitmiseks. Kas meie õpetajad on selleks piisavalt haritud või motiveeritud? Kas kaasaegne õpetajaharidus ja täiendkoolitus jõuab ajaga sammu käia? Valitsus peaks toetama ja motiveerima õpetaja enesetäiendus IT alal ja tasustama kaasaegsete õppimismeetodite kasutamiseks loodud veebisisu või muid lahendusi.

Mure lapsevanemate pärast

Koolitust ja juhendamist vajavad ka lapsevanemad ja miks mitte ka vanavanemad ning selles võiksid nad abi paluda oma lastelt. Lapsed õpetava meeleldi nii endist vanemaid kui nooremaid ja seda tuleks samuti internetihariduse andmisel ära kasutada. Kas poleks tore veeta perekondlik õhtu koos perega õppides tundma mõne uue app´i või koju muretsetud seadme omadusi? Vanemad hangivad oma lastele keerulisi seadmeid, mille ehitusest ega omadustest nad ise arugi ei saa ning jätavad oma võsukese siis selle kallale nokitsema. Loomulikult saab laps lõpuks enamike toimingutega hakkama aga sellega kaasnevad ka riskid: nii vaimsed kui füüsilised.

Lõpetuseks

Meie noored on targad ja arukad. Online elu on tänapäeval möödapääsmatu ja kas me seda tahame või mitte, siis lastevanemate ja õpetajatena tuleb meil ajaga kaasas käia. Noored ja lapsed on sellesse maailma sageli üksi jäetud ja üha noorematel  lastel on ligipääs imelisele internetimaailmale. Ostes oma lapsele nutiseadme võtab vanem ka kohustuse teda selle kasutamisel toetada ja aidata. Aeg ja oskamatus pole enam vabandused, sest probleeme on kerkinud liiga palju. Kui Teie laps räägib meelsasti, mida ta Internetis teeb ja kellega suhtleb ning võtab tõrkumata  vastu ema/isa sõbrakutse Facebookis, siis ilmselt pole tal midagi peita vaja ning ta on ka netis viisaks ja hooliv inimene.

Üleskutse

Koolivaheaeg alles kestab ja nüüd on ehk aega üle vaadata oma laste ja õpilaste facebooki ja ask.fm kontod. See, mida seal näha ja lugeda saab on kohati väga kole ja mõne õpilase puhul lausa ropp. Tuletan lapsevanematele meelde, et Teie vastutate oma laste tegemiste eest ka Internetis.
Küsige ja paluge näidata, mida nad internetis teevad? Kui laps keeldub sellest, siis on ilmselt midagi varjata… Samas on laste postitused sageli avalikud ja nähtavad/loetavad tervele maailmale või siis suurele sõpraderingile. Internetiohutus ja turvaline käitumine käivad käsikäes igapäevase käitumisega ja küberkiusamine ning inetute sõnade kasutamine veebis on sama moodi lubamatu nagu tavaeluski.
Ülemaailmsetest foorumitest on vähe kasu kui me oma kodus töö tegemata jätame. Internet on imeline paik, kui seda õigesti ja turvaliselt kasutada.

Edu lastega suhtlemisel!

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic