Uudised ja artiklid

Euroopa Komisjon

Koostöö laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

05.12.2013

48 riiki üle maailma hakkavad koos võitlema internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

5. detsembril kuulutab ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström koos Ameerika Ühendriikide justiitsministri Eric Holderiga välja internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise ülemaailmse liidu. Nii soovitakse tuua kokku otsuste tegijad kogu maailmas, et ohvreid paremini välja selgitada ja aidata ning kurjategijad kohtu ette tuua. Avakonverentsil osalevad 27 liikmesriigi ministrid ja kõrgemad ametnikud, kellele lisanduvad veel 21 kolmanda riigi esindajad (Albaania, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Filipiinid, Georgia, Ghana, Horvaatia, Jaapan, Kambodža, Korea Vabariik, Moldova, Montenegro, Nigeeria, Norra, Serbia, Šveits, Tai, Türgi, Ukraina, Uus-Meremaa ja Vietnam).

Liikmed kohustuvad täitma arvukaid poliitilisi eesmärke. Tänu tihedamale rahvusvahelisele koostööle tõhustub internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastane võitlus.

„Iga kuritarvitamist kujutava pildi taga on laps, ärakasutatud ja abitu ohver. Internetis võivad sellised pildid ringlema jäädagi. Meie kohustus on kaitsta lapsi kõikjal ja tuua kurjategijad kohtu ette kõikjal. Ainus viis selle saavutamiseks on ühendada jõud, et tegutseda üleilmselt tõhusamalt ja kooskõlastatumalt”, ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Selle rahvusvahelise algatusega saame üheskoos tuua rohkem kurjategijad kohtu ette, tuvastada rohkem seksuaalselt kuritarvitatud lapsi ja tagada, et nad saaksid meie abi ja tuge”, ütles USA justiitsminister Holder. Ta lisas veel, et: „Rahvusvahelises liidus kasutame ära varasemate piiriüleste politseioperatsioonidega saavutatud edu, mille tulemusel on lõhutud rahvusvahelisi pedofiilide võrgustikke ja kaitstud rohkem lapsi kogu maailmas”.

Hinnanguliselt on praegu internetis üleval üle miljoni seksuaalselt kuritarvitatud ja ärakasutatud lapse pildi. ÜRO kuritegevuse ja narkomaania vastu võitlemise keskuse sõnul lisandub igal aastal 50 000 uut pilti kuritarvitatud lastest.

Ükski riik ei suuda sellise jubeda nähtusega üksinda võidelda, sest kuritegelikud võrgustikud ei tunne riigipiire ning kasutavad ära seaduselünki ning puudulikku teabevahetust riikide sees ja nende vahel. Sellepärast ongi rahvusvahelisel koostööl oluline osa internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise juhtumite uurimisel ning kurjategijate tuvastamisel ja kohtu ette toomisel.

Üleilmne liit: paremad tulemused suuremate kohustuste abil

Konverentsil, 5.detsembril võtavad osalisriigid poliitilise kohustuse saavutada arvukaid eesmärke, eelkõige järgmisi.

– Tugevdada jõupingutusi ohvrite tuvastamiseks ning neile vajaliku abi, toe ja kaitse pakkumiseks.
– Tugevdada jõupingutusi internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise juhtumite uurimiseks ning kurjategijate tuvastamiseks ja kohtu ette toomiseks.
– Suurendada laste teadlikkust internetis varitsevatest ohtudest, sealhulgas ise piltide ülesriputamisest ja pedofiilide kasutatavatest piltide
moonutamise võtetest.
– Vähendada internetis leiduva laste kuritarvitamist kujutava materjali hulka ja laste uuesti ohvriks muutmist.

Riigid peavad võtma riiklikul tasandil tegutsemiseks vajalikud meetmed ja saavutama püstitatud eesmärgid ning andma olukorrast korrapäraselt aru.

Taust

EL on saavutanud edu mitmes valdkonnas, võttes vastu kaugeleulatuvaid õigusakte inimkaubanduse (direktiiv 2011/36/EL) ning laste seksuaalse kuritarvitamise, ärakasutamise ja lasteporno kohta (direktiiv 2011/93/EL). Nende õigusaktidega on reguleeritud kurjategijate kohtu ette toomine, ohvrite kaitse ja kuritegude ennetamine.

Europol toetab pidevalt rahvusvahelisi politseioperatsioone. 2011. aasta suuroperatsiooni tulemusel tuvastati 779 kahtlusalust kogu maailmas, 250 neist peeti kinni ja 252 last võeti kaitse alla. Internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise uurimine on sageli peamine vahend laste kuritarvitajate võrgustike lõhkumisel. Europoli juures Haagis 2013. aasta jaanuaris avatav Euroopa küberkuritegevuse keskus (EC3) hakkab tegelema peamiselt internetis leiduva laste kuritarvitamist kujutava materjaliga. Komisjon toetab ka ELi liikmesriikide vabaühenduste hallatavat interneti vihjeliinide liitu INHOPE, mis kogub teavet laste kuritarvitamist kujutavate veebisaitide kohta, et neid saite kõrvaldada ja juhtumeid uurida (Turvalisema interneti programm).

Teha on veel palju ja tegutseda tuleks üleilmselt. Üleilmne liit hoiab internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise teema osalisriikides päevakorral. Nii peaks paranema selliste kuritegude vastu võitlemisele suunatud vahendid, õigusaktid ja osalisriikide koostöö kogu maailmas. Praegu ühendavad jõud 48 riiki ja pärast liidu väljakuulutamist on oodata uusi osalisi.

Konverents toimub 5. detsembril Brüsselis ja selle patroon on Tema Majesteet Belgia Kuninganna Paola. Osalisriikide valitsuste eksperdid ja asjaomases valdkonnas tegevad isikud koos rahvusvaheliste organisatsioonide ja ülikoolide esindajatega hindavad probleemi olukorda ja arutavad üleilmse liidu erinevaid poliitilisi eesmärke. Osalisriikide (vt MEMO/12/937) konverentsile saadetud ministrid kiidavad liidu heaks asjakohase deklaratsiooni vastuvõtmisega.

Konverentsil võivad osaleda ka ajakirjanikud. Osalemiseks võtke ühendust pressiesindajaga (vt kontaktisikud).

Kasulikud lingid
Cecilia Malmströmi veebisait
Volinik Cecilia Malmström Twitteris
Siseasjade peadirektoraadi veebisait
Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud :
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

 

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic