Uudised ja artiklid

Lapsed

Tasuta õppekäikude sari „Targalt internetis“ lasteaedadele

05.12.2013

Tiigrihüppe Sihtasutus ja Audentese erakool korraldavad Tallinna ja Harjumaa lasteaedade viimastele (6-7 aastastele lastele) rühmadele õppekäikude sarja projekti „Targalt internetis“ raames. Õppekäigul antakse lastele esmased teadmised  internetist ja arvutisuhtlusest, täidetakse töölehti ning vaadatakse õpetlikke multifilme Netilammaste seiklustest. Esimene õppekäik leiab aset juba järgmisel neljapäeval, 25. oktoobril Audentese erakoolis.

Tiigrihüppe Sihtasutuse „Targalt internetis“ projekti juht Triin Kanguri sõnul on projekti eesmärk propageerida noorte hulgas teadmisi ja oskusi, kuidas internetis suheldes hästi toime tulla. „Kuna lapsed alustavad internetikasutust juba eelkoolieas, siis on oluline, et see teave jõuaks nii nende kui ka lapsevanemateni. Interaktiivses töötoas jagatakse mängude ja „Netilammaste“ multifilmide abil lihtsaid näpunäiteid, missugust infot võib endast teistele jagada ja mis oleks mõistlik enda teada jätta. Lastega tegelevad Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitajad Johanna Olesk ja Piret Seepa“, tutvustas Kangur lasteaialastele suunatud õpituba.

Õppekäigu teises pooles saavad lapsed treeneri juhendamisel sportida Audentese spordikompleksis.

Helen Vihtol, Audentese Erakooli kommunikatsioonijuht: „Audentese üheks põhiväärtuseks on turvalisus. Meie kool pakub oma õpilastele turvalist keskkonda ning toimetamine turvaliselt ja targalt internetis, on üks osa sellest. Osalemine Targalt internetis koostööprojektis on meile suureks auks. Audentes keskkonnana on ideaalne antud projekti läbiviimiseks. Pakume lastele lisaks õpetlikule loengule ka hea võimaluse sporti teha. Eks lapsevanemana soovime me kõik, et lapsed huvituksid rohkem liikumisest ja aktiivsest tegevustest ning nagu Tiigrihüppe Sihtasutus soovitab – kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid mõtestatult, mitte ennast arvuti taha unustades.“

Õppekäigud toimuvad kuni 2013. aasta mai lõpuni ning sellel osalemine on lasteaedadele tasuta!

Registreerumine koolitusele:
Osalemissoovis saate edastada aadressile audentes@audentes.ee, kirjas palume ära märkida:
1. Lasteaia nimi ja aadress
2. Õpetajate nimed, e-maili aadressid ja telefoninumbrid
3. Osalevate laste arv ja eesnimed

Lisainfo telefonidel: 699 6691, 699 6740, 69965 43

Loe artiklit koolituse koha: http://koolielu.ee/info/readnews/145812/oppekaik-internetti-mang-ja-teadmised-kasikaes
Projekti „Targalt internetis“ viivad ellu koostöös Lastekaitse Liit, Tiigrihüppe Sihtasutus, Lasteabitelefon 116 111 ja Politsei- ja Piirivalveamet. Projekti tegevusi finantseerib 75% ulatuses Euroopa Komisjoni programm „Safer Internet“.

Lugupidamisega,
Triin Kangur                                                          Helen Vihtol
Tiigrihüppe Sihtasutus                                        Audentese Erakool
Tel: 52 00047                                                        Tel: 533 20 555
E mail: triin@tiigrihype.ee                                 E mail: helen.vihtol@audentes.ee

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic