Uudised ja artiklid

Nutikalt koolis ja veebis – osale uuringus ja tutvu uute materjalidega

19.09.2016

Õpilased ja õpetajaid on oodatud jagama oma kogemusi ning mõtteid internetikasutamise teemal Targalt Internetis projekti uuringus. Lisaks on väljas uued teavitusmaterjalid lastele, noortele, lapsevanematele ning tunnikava õpetajatele.

Kutse 4.-12. klassi õpilastele ja õpetajatele osalema Targalt internetis küsitluses

Olles nüüdseks tegutsenud peaaegu kuus aastat, on aeg teha kokkuvõtteid ja edasisi plaane. Selleks, et teada saada, millised on hetkel õpilaste ja õpetajate vajadused, ootused ja kogemused selles valdkonnas, palume Teil täita online küsimustik. Küsimustik on anonüümne ja konfidentsiaalne, keegi peale läbiviija vastuseid ei loe ning tulemusi kasutatakse ainult üldistatud kujul. Küsimuste tulemused võetakse arvesse koolidele suunatud tegevuste planeerimises. Vastamine võtab aega umbes 10-15 minutit. Küsimustikele saab vastata kuni 15.10.2016. Küsimustiku tulemustest tehakse kokkuvõte, mis avaldatakse novembris Targalt internetis veebilehel ja tutvustatakse Lastekaitse Liidu aastakonverentsil.

Uued teavitusmaterjalid

Lastele: 6-10-aastastele lastele on valminud uued teavitusmaterjalid „Bibi internetis. Kes üritab Bibit tüssata?“, „Bibi kingitus. Arukas klõpsamine internetis“ ja „Bibi tahab mängida. Aga kus on ta sõbrad?“. Teavitusmaterjalides jagatakse soovitusi ka lapsevanematele. Materjalid on leitavad veebilehelt: http://laps.targaltinternetis.ee/ (eesti ja vene keeles).

Noortele: soovitused suhtlusvõrgustike kasutamiseks, näiteks otsustepuu „Mõtle oma postituste peale“, „Mõtle oma internetikontaktide peale“ ja „Mõtle, kuidas end internetis kaitsta“, erinevate suhtlusvõrgustike (nt Facebook, Instagram, Snapchat jne) privaatsussätete seadmise juhised jne. Kogu info on leitav: http://noor.targaltinternetis.ee/sotsiaal-vorgustikud/ (eesti keeles).

Õpetajatele: tunnikava „Privaatsusseadete muutmine suhtlusvõrgustikes“. Kõik tunnikavad on leitavad: http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/tunnikavad/ (eesti keeles).

Lapsevanematele: 10 soovitust lapsevanemale oma lapse interneti ja nutivahendite heaks kasutamiseks on leitav: http://www.targaltinternetis.ee/lapsevanematele/ (eesti ja vene keeles).

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic