Uudised ja artiklid

Inimeseõpetuse Ühing tunnustas projekti Targalt internetis

23.03.2017

Inimeseõpetuse Ühing tunnustas projekti “Targalt internetis” Inimeseõpetuse Aasta Tegu 2017 laureaadi tiitliga. Alates 2008. aastast korraldavad vabariiklik inimeseõpetuse ainenõukogu ja Inimeseõpetuse Ühing konkurssi „Inimeseõpetuse aasta tegu“.Konkursi eesmärgiks on esile tõsta tegevusi, mis on kaasa aidanud inimeseõpetuse ainevaldkonna arengule (nt õppematerjalide koostamine ja avaldamine, ainekavaarendus, maakondlike või riiklike aineürituste korraldamine jne).

Tunnustuses toodi esile, et projekti sisukas veebileht pakub teavet, nõu ja abi lastele, noortele, lapsevanematele ning õpetajatele interneti turvaliseks kasutamiseks. Projekti raames toimunud koolitused, infoüritused, õpilaskonkursid ja koostatud ning väljaantud teabe- ja õppematerjalid on olnud hindamatuks abiks inimeseõpetuse õpetajatele oluliste teemade käsitlemisel, laste arengu toetamisel ja suunamisel.

 

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic