Uudised ja artiklid

Kõik küberpähklit purema!

17.01.2018

Tallinna Tehnikaülikool ja Kaitseministeerium kutsuvad osalema Küberpähkli uuringus kogu elanikkkonda. Ootame osalema õpilasi alates 10. eluaastast, õpetajaid, vanemaid kui ka kõiki teisi, kes soovivad ennast proovile panna ja panustada küberkaitse valdkonna arengusse. Osaleda saab 15. jaanuarist 11. veebruarini 2018 veebiaadressil www.kyberpahkel.ee

Uuringus soovitakse teada käitumisharjumusi digikeskkondades ja tehnoloogiavahenditega, erinevates olukordades toimimist. Soovime teada saada, kes teie meelest vastutab teavitustöö ja meie kõikide harimise eest, et oleksime targemad ning oskuslikumad internetikasutajad.

Ankeedis on 32 sisuküsimust ja taustaküsimused ning neile vastamine võtab aega 30-45 minutit. Parima elamuse saamiseks soovitame pigem vastamine ette võtta arvutiga. 10-12 aastastele vastajatele võivad küsimused olla keerulised, seega nad võivad vajada täiskasvanu abi terminite selgitamisel.

Koolidele: on mõistlik viia läbi ankeetimine ainetunni raames arvutiklassis. Ankeedi linki saab jagada e-kooli, kooliveebi, kasutatava sotsiaalmeedia kanali kui ka e-maili kaudu vanematele ja õpetajatele.

Ootame kõiki osalema!

Oleme väga tänulikud teie abi eest uuringus osalemise võimaluse levitamise eest.


Birgy Lorenz,

teadur/scientist

Küberolümpia ja Küberpähkli projektijuht

Tallinna Tehnikaülikool

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic