Uudised ja artiklid

Turvalise interneti päev keskendub hoolivama suhtluskultuuri loomisele

06.02.2018

Tänavuse turvalise interneti päeva teemaks on „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet saab alguse sinust“. Päeva tähistamiseks toimub konverents, kus põhitähelepanu all on internetis käitumise kultuur.

6.veebruaril tähistatakse 156 riigis rahvusvahelist turvalise interneti päeva Sel aastal on tähelepanu all turvalise internetikultuuri loomine ning iga inimese panusele selles. Tänavune teemapüstitus julgustab kõiki inimesi kasutama tehnoloogiaid vastutustundlikumalt, suhtuma veebimaailma näilisse anonüümsusesse kriitiliselt ning suhtlema üksteisega lugupidavalt.

„Internetil on tänapäeval väga suur võim, kuid parem internet saab alguse igaühest meist,“ ütles Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu, kelle sõnul on interneti suhtluskultuuris mitmeid valukohti. „Kui kõik internetikasutajad tunneksid enda tegemiste ees isiklikku vastutust, võiks internet olla eelkõige koht üksteise toetamiseks ning küberavarustes oleks vähem kurjust ja kiusamist.”

„Uuringute järgi on iga neljas Eesti õpilane puutunud kokku küberkiusamisega ning iga kuues ise kedagi kiusanud,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti veebikonstaabel Maarja Punak. „Veebikiusamisega võitlemiseks peame arendama noorte sotsiaalseid oskusi, et nad oskaksid veebis käituda, aga ka ohtusid ära tunda ja neist hoiduda. Endiselt leidub liiga palju noori, kes pahaaimamatult veebisõpru usaldavad, enda kohta delikaatset infot jagavad ning nii kiusamise või suisa väljapressimise ohvriks langevad.” Punaku sõnul on 40% õpilastest veebis näinud nende jaoks sobimatu sisuga materjale. „Üha enam satutakse veebis kiusamise või seksuaalkuriteo ohvriks endast alasti piltide või videote jagamise tõttu,“ lisas veebikonstaabel.

Turvalise interneti päeva tähistamiseks toimub täna konverents “Parem internet algab sinust”, mis saab teoks Lastekaitse Liidu, Telia ja Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi koostöös. Konverentsi fookuses on internetis käitumise kultuur, vastutus ja hoolimine.

Lisaks konverentsile toimuvad turvalise interneti päeva üritused erinevates koolides, lasteaedades ja noortekeskustes üle Eesti. Registreeritud üritusi saab vaadata interaktiivselt kaardilt projekti „Targalt internetis“ veebilehel: http://www.targaltinternetis.ee/event/2018-aasta-turvalise-interneti-paeva-tahistamise-kutse.

Turvalise interneti päeva temaatikat käsitlevaid artikleid saab lugeda Lastekaitse Liidu veebiajakirja Märka last erinumbris http://www.targaltinternetis.ee/uudised/2018/02/loe-ajakirja-marka-last-temaatilist-erinumbrit/ 

Projekti „Targalt internetis“ www.targaltinternetis.ee viivad koostöös ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Haridustehnoloogia Sihtasutus, Lasteabitelefon 116 111 ja Politsei- ja Piirivalveamet. Projekti tegevusi finantseerib 50% ulatuses Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise rahastu programm.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic