Uudised ja artiklid

EU Kids Online laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemused

15.02.2019

Turvalise interneti päeval, 5.veebruaril toimunud konverentsil „Digilaps, kus tõttad sa?“ esitlesid Tartu Ülikooli teadlased üle-euroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemusi.

Tartu Ülikooli teadlased küsitlesid koostöös Turu-uuringute AS-ga 2018. aasta suvel kogu Eestit hõlmava esindusliku valimiga 1020 internetikasutajast last vanuses 9–17 ja nende üht vanemat. Uuring keskendus laste ja vanemate internetikasutusele, digipädevustele ning teadlikkusele online-riskidest.

Uuringust selgus, et interneti kasutamine on muutunud Eesti laste igapäevaelu lahutamatuks osaks: 9–17-aastastest lastest 97% kasutab internetti vähemalt ühest seadmest iga päev. Võrreldes 2010. aastaga on laste internetikasutamise sageduses toimunud märgatav kasv. Ka Eesti lapsevanemad on aktiivsed internetikasutajad: 95% küsitluses osalenud vanematest kasutab internetti iga päev või peaaegu iga päev.

Laste kõige populaarsemad igapäevased veebitegevused on seotud meelelahutusega, kuid olulisel kohal on ka suhtlus- ja sotsiaalvõrgustikud. Internetist on laste jaoks saanud oluline õppeprotsessi osa – internetti kasutatakse nii koolis kui ka kodus millegi kordamiseks või harjutamiseks ning kirjatööde tegemiseks, aga ka koolikaaslastega suhtlemiseks ja info saamiseks (näiteks kooli veebilehelt).

Uuringu tulemustest selgus, et lapsed otsivad internetisuhtluses kontakte ja uusi sõpru. Näiteks on 13–17-aastastest lastest 36% vähemalt kord kuus otsinud internetist uusi sõpru ja kontakte. Ligi pooled (46%) lastest on internetis suhelnud kellegagi, keda nad ei ole kunagi silmast silma kohanud, ja 33% neist on uue tuttavaga seejärel ka silmast silma kohtunud.

Internetisuhtlus toob kaasa erinevaid kogemusi, lisaks positiivsetele ka negatiivseid. Nii näiteks on 23% küsitluses osalenud lastest viimase 12 kuu jooksul kogenud kiusamist, neist 67% on kiusamist kogenud just võrgumaailmas. Kahjuks hoiavad lapsed sellised negatiivsed kogemused tihti enda teada (36%).

Uuringus osalenud lapsed hindavad enda digitaalset kirjaoskust kõrgelt ja tunnevad end internetis enesekindlalt. Näiteks oskab enamik 11–17-aastaseid eemaldada inimesi oma kontaktide nimekirjast, installida äppe ja salvestada pilte. Lapsed oskavad hoolt kanda ka enda turvalisuse eest (teavad, millist infot jagada, oskavad muuta oma privaatsusseadeid jm).

Tutvu Eesti uuringu tulemustega https://sisu.ut.ee/sites/default/files/euko/files/eu_kids_online_eesti_2018_raport.pdf

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic