Uudised ja artiklid

Täna, 4. mail tähistatakse paljudes riikides üle kogu maailma kiusamisvastast päeva!

04.05.2020

Tänapäeval toimub kiusamine järjest enam digitaalsete kommunikatsioonivahendite kaudu. Teise inimese nimele tehtud libakontod, sõimamine ja ähvardamine sotsiaalmeedias ning foorumites, võõraste piltide üles riputamine ja moonutamine – need on vaid mõned küberkiusamise vormid, millega noored internetis kokku puutuvad. Kui kiusamine toimub sotsiaalmeedia keskkonnas, siis sellisel juhul tuleks kiusaja blokeerida, halvustava sisuga teated salvestada ning teavitada portaali pidajat. Nõu ja abi saab lasteabitelefonilt 116111 ja veebikonstaablitelt.

Küberkiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks on oluline, et nii lapsed kui täiskasvanud omandaksid veebis suhtlemiseks vajalikud digioskused (digitaalse vastupanuvõime). Küberkiusamise ennetamisel ja juhtumitesse sekkumisel on oluline, et õpetajad ja lapsevanemad teaksid, kuidas lapsed digitaalseid vahendeid kasutavad ja millised on suhted neis keskkondades. Heaks tavaks nii kodus kui ka lasteasutuses peaks saama ühiste reeglite kokkuleppimine interneti ja digiseadmete kasutamises. Vanem, kes soovib olla osaline lapse elus, peab tundma huvi ja omama oskuseid osalemaks ka nende digitaalses elus. Usalduslik suhe lapse ja lapsevanema vahel on turvariski vältimiseks väga oluline.

Spetsialisti ülesanne nii lasteaedades kui koolides on olla usaldusväärne partner lastele ja noortele ning aidata neil keeruliste olukordadega toime tulla. Konfliktide ennetamiseks või nende kontrolli all hoidmiseks, et need digimeedia vahendusel levima ei hakkaks, peaks täiskasvanu olema hea probleemide lahendaja.

Nii vanemate kui õpetajate puhul kasvatab eeskuju alati lapsi rohkem kui õpetussõnad. Seega tuleb kõigil täiskasvanutel end teadlikult jälgida ja mõista, millist eeskuju nende reaalne käitumine lastele  annab.

Targalt internetis veebilehelt leiab küberkiusamise kohta täpsemat infot: https://noor.targaltinternetis.ee/kuber-kiusamine/.

Jagame teiega ka küberkiusamise tunnikavasid, millest leiab häid mõtteid, kuidas lastega seda teemat käsitleda:

  1.  https://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2019/06/K%C3%BCberkiusamine-I.-Tunnikava-5.-7.klass_.pdf
  2. https://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2019/06/K%C3%BCberkiusamine-II.-Tunnikava-5.-7.-klass.pdf
Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic