Uudised ja artiklid

Soolise digilõhe vähendamiseks IT-sektoris on vaja kaasata enam tüdrukuid juba koolis

10.03.2021

“Oleme KüberPähkli uuringut viinud Targalt Internetis projekti raames läbi nüüdseks juba 4 aastat. Selle aja jooksul on selgunud, et 4.-9. klasside tüdrukud pööravad digitaalses ohutuses tähelepanu inimeste vaheliste suhete hoidmisele ja õigele ning heale käitumisele. Kuid kahjuks jäävad tahaplaanile julgus ja oskused käsitseda seadmeid, lahendada keerulisemaid tehnilisi küsimusi, kus on parima vastuse leidmiseks vaja tegeleda mitme muutujaga. Lisaks selgus uuringu analüüsist, et tüdrukutele on IT valdkond ainult üks võimalikest karjääriteedest, mitte eraldi eesmärk,” sõnab Birgy Lorenz TalTech-ist.

Tüdrukute IT-alane oskusteave omandatakse 80% juhul arvutitunnis või turvalise interneti teavitusürituste raames. Ka kodud pakuvad selleks erinevaid võimalusi, näiteks suheldakse seal veebi vahendusel sõpradega, otsitakse interneti vahendusel infot, kasutatakse virtuaalreaalsuse prille jne. Samas on pigem kasutamata muud võimalused, näiteks osalemine ringitundides, seminaridel-õppepäevadel ja IT-võistlustel, sinna jõuavad tüdrukud üle poole võrra vähem kui samavanad poisid. “Koolid üldiselt ei näi tegevat erisamme, et tüdrukuid IT-alastesse tegevustesse kaasata,” lisas Birgy Lorenz.

Kui 4.-5. klassis on poiste ja tüdrukute pädevused IT-maailmas toimetada võrdsed, siis 7.-9. klassis kasvab koolikoormus ja huvidele kuluv aeg jääb tahaplaanile. Tänases maailmas annavad mitteformaalses ja informaalses tegevuses omandatud IT-oskused võimaluse asuda kergemini õppima IT-d ja tööle IT-valdkonnas. Eesti on ülikoolide vastuvõtus Euroopas tipus, kus naisi on IT-erialadel BAs ja MAs õppimas 21-25%, kuid pigem on jäänud enamus kandideerivaid tüdrukuid ukse taha. “Tüdrukuid võiks olla õppimas palju enam ning KüberPähkli uuringu valguses on meie soovituseks soolise digilõhe vähendamiseks IT-sektoris toetada IT-valdkonna populariseerimise kui ka sisulisi tegevusprogramme 4.-12. klasside tüdrukute kaasamiseks. Lisaks soovitame tellida ja läbi viia sotsioloogilisi uuringuid, mis aitaks tuvastada konkreetseid põhjuseid, miks naised ei jõua IT-sse ja seda koos võimalike lahendustega, et suunata ressursi just nendesse alamtegevustesse, kus king kõige valusamalt pigistab,” lisas Birgy Lorenz. 

Kui tekkis teema vast huvi, siis loe lähemalt www.kyberpahkel.ee „Uuringuanalüüsid“.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic