Uudised ja artiklid

Küberkiusamine ei ole ok!

04.05.2021

Erinevad arvamused ja vaidlused on loomulik osa inimete vahelises suhtluses. Juhtub ka, et pööratakse tülli ning tuleb ette konflikte. Kiusamiseks muutub olukord siis, kui tahtlikult hakatakse kedagi korduvalt solvama, mõnitama või alandama. Sageli on tegemist ka ebavõrdse olukorraga, kus ühte inimest kiusatakse näiteks grupi tema (klassi)kaaslaste poolt.

Kiusamine toimub ka nutivahendite vahendusel ja internetisuhtlusplatvormidel. Küberkiusamine on sageli koolis algatatud kiusamise jätkumine digimaailmas. Küberkiusamine võib avalduda mitmel moel, näiteks solvavate sõnumite ja ähvarduste saatmisena, ühisest suhtlusest kõrvalejätmisena, kinnises grupis vale ja alandava info jagamina, libakonto tegemisena jms.

Oluline on, et kui märkame kiusamist internetis, anname märku, et see ei ole ok. Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka internetis suheldes tuleb olla viisakas, arvestada kaaslastega ning hinnata oma käitumise võimalikke tagajärgi.

Kasulikku infot, kuidas koolis viisakat ja turvalist internetisuhtlust käsitleda, sh küberkiusamist ennetada, leiad: https://noor.targaltinternetis.ee  

Temaatilised tunnikavad:
Küberkiuamine I
Küberkiusamine II

Vaata ka https://www.suurimjulgus.ee

Head nõu ja abi saab www.lasteabi.ee ja Lasteabi tel 116111.

4. mail tähistatakse rahvusvahelist kiusamisvastast päeva.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic