Uudised ja artiklid

Lapsevanemad ja õpetajad, kutsume teid kaasa rääkima interneti tuleviku teemal

23.09.2021

Euroopa Komisjon on konsulteerimas nii laste ja noorte kui ka lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega, et teada saada, millele peaks järgmisel kümnel aastal keskenduma, et muuta internet laste jaoks paremaks ja turvalisemaks keskkonnaks.

Laiema konsulteerimise raames arutatakse 2021. aasta maist oktoobrini Euroopa Liidu laste, noorte, vanemate, hooldajate, õpetajate, haridustöötajate ja teiste sidusrühmadega, mida tuleks teha selleks, et edendada, kaitsta, austada ning teostada laste õigusi digimaailmas.

Senise arutelu käigus on 70 arutelurühma kaudu saadud ideid 750 lapselt ja noorelt, sh Eesti noortelt. Nüüd soovitakse koguda rohkem arvamusi inimestelt, kes hoolitsevad Euroopa laste ja noorte eest, sh lapsevanematelt, harivad neid või võivad muul viisil mõjutada nende positiivseid veebivõimalusi ja -kogemusi.

Küsimustik sisaldab hulga küsimusi, mis põhinevad laste ja noortega arutatud teemadel, näiteks võimalused ja eelised, mis kaasnevad laste ja noorte veebikasutusega, ning proovikivid ja riskid, millega nad võivad silmitsi seista. Lisaks soovib komisjon teada, kes teie arvates vastutab (või peaks vastutama), et laste veebikogemused paremad oleksid ja mida poliitikakujundajad peavad järgmise kümnendi jooksul tegema, et vajalikke muudatusi ellu viia. Pange tähele, et selles uuringus peetakse silmas kuni 18-aastaseid lapsi ja noori.

Küsimustikus antud tagasisidet kasutatakse koos lastelt ja noortelt saadud vastustega selleks, et luua Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu ühisdeklaratsioon digipõhimõtete kohta, mis avaldatakse 2021. aasta lõpus, ning uus Better Internet for Kids (BIK) strateegia, mis võetakse vastu 2022. aastal.

Küsimustiku täitmine on avatud kuni 11. oktoobrini 2021.

Selles küsimustikus käsitletud teemad on arutelude keskmes ka eesoleval turvalisema interneti foorumil (Safer Internet Forum – SIF), mis toimub 6. (kolmapäev) ja 7. (neljapäev) oktoobril 2021 veebis. Sellel foorumil tutvustatakse hiljutise arutelu tulemusi, mis kajastavad laste ja noorte arvamusi, et kirjeldada algatuse #DigitalDecade4YOUth visiooni. Üritusel tuuakse esile prioriteedid, mida eri rühmad, sealhulgas vanemad, hooldajad ja õpetajad, on tähtsaks pidanud, et tagada laste õigused digimaailmas, võimaldades neil ühtlasi osaleda, luua ja anda enda panus ohutus, eetilises ja kaasavas veebiruumis.Kõik on oodatud sellel tasuta üritusel osalema, kuid vajalik on eelregistreerimine. Lisateabe saamiseks ja veebis registreerimiseks külastage lehekülge www.betterinternetforkids.eu/sif. Registreerimine lõpeb reedel, 1. oktoobril 2021.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic