Uudised ja artiklid

TalTech avaldas kolme uuringu raportid

26.01.2022

2021 aastal viidi läbi kolm uuringut nii eesti kui vene keeles: KüberNööpnõel 1.-6. klassile (7506 vastajat), KüberPähkel 4.-9. klassile põhiuuring (7247 vastajat)/ lihtsustatud õppekava (240 vastajat) ja 7.-12 klassile KüberPuuring (3920 vastajat).

Siin on mõned mõtted, mis tagasiside ankeetidest välja tuli:

KüberNööpnõela testist saime teada, et kogu eestikeelsest valimist osalevad arvutitunnis 74,9% (60,7% RU) õpilastest; arvutiga mängimine meeldib 70,1% (68,1% RU); nuputada keerulisemaid asju ja veebilehti teha meeldib 35,5% (25,3% RU) vastajatest. Sügavat IT huvi tunneb 25,5% (30,9% RU) ja üldse IT vastu mingit huvi ei tunne on 32,3% (27% RU). Ainult 13,7% (11,3% RU) osaleb robootikas või muus IT-ringis ja 9,6% (9,2% RU) on huvitatud osalema koolivälistel võistlustel.Vastused näitavad, et COVID-19 tulemusel on langenud õppijate osalus IT-ringitundides, drastiliselt on langenud ringides tüdrukute osalus.

KüberPähkli uuringust saime teada, et 37% (47% vene) tunneb, et kiusamine on igapäevane asi ja 42% (48% vene) on kiusamist pealt näinud (viimasel 2-aastal). Samamoodi on noortel väga keeruline vahel toimida õigesti, sest kui mõni interneti sensatsioon algab, siis ilmselt õpilased lähevad sellega kaasa, kuni enamus on selle läbi proovinud või asendub mõne muu uue sensatsiooniga. Normaalse ühiskonna toimimist, kus täiskasvanud hoiaks asja kontrolli all, ei saa samamoodi alati loota, sest mõningaid asju teevad kaasa ka täiskasvanud ning osad on suurte brändide korraldatud (nt Fanta krooksumine või pudeli loopimine).

KüberPuuringu võistlusel saime teada, et õpilaste üldine enesehinnang hakkama saada infoühiskonnas on suhteliselt sarnane. Samas edukamad õpilased näivad olevat enam proaktiivsed ja abivalmid teiste muresid lahendama ja oma muredele lahendusi leidma. Teemade osast enim huvi pakuvad noortele inimlikest aspektidest: tehnika ja inimfaktor, massimeedia ja massikultuur, majandus-äri ja turvalisus. Tehnilistest aspektidest on esikohal programmeerimine, nutiseadmed. Tegelikult huvitavad need ja ka teised teemad kõiki noori, olenemata kas nad on sellel teemal edukad või mitte. Tüdrukute osas on näha, et pahavara ja viirustega tegelemiseks puudub neil enda meelest piisav tehniline enesekindlus.

Raportid on kättesaadavad www.kyberpahkel.ee veebilehel raportite all.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic