Uudised ja artiklid

www.digigen.info

Rahvusvahelise uurimisprojekti Digigen väljaanded

30.03.2022

Rahvusvaheline uurimisprojekt DigiGen uurib tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale. Projekt kestab 2019 – 2022.
DigiGen’i eesmärgiks on mõista, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laste ja noorte igapäevaelus kasutust on leidnud ning missugused on nende mõjutused lapse ja noore heaolule.

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi juhtimisel viidi uuring Eestis läbi erinevates töölõikudes, mis keskendusid digitaalsele transformatsioonile lapse peres, hariduses ja koolis ning noore digitaalses kodanikuosaluses.
Digigen Eesti nõuandvas kogus osaleb ka projekti Targalt internetis esindaja M. Hallimäe Lastekaitse Liidust.

Digigen projekti veebileht: https://www.digigen.eu/.

Tutvuge ingliskeelse raportiga, mis keskendub digitaalsele transformatsioonile lapse peres – Country reports presenting the findings from the four case studies Austria, Estonia, Norway, Romania.

Tutvuge ingliskeelse raportiga, mis keskendub digitaalsele kodanikuosalusele – Multimodal research: Youth becoming digital citizens.

           

 

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic