Uudised ja artiklid

Materjal koolidele turvalisusest, digiprügist ja isikuandmete kaitsmisest

02.05.2022

Targalt Internetis projekti raames on loodud lugemismaterjal ja juhtumite arutelude näited, mis aitavad koolidel mõista, kuidas isikuandmetega koolis paremini ringi käia. Lisaks sellele antakse soovitusi, kuidas vähendada digiprügi ja tõsta seeläbi turvalisust. TalTech ja teised materjali kokkupanekus osalenud eksperdid leiavad, et selline lugemisvara aitab koolidel teha isikuandmete kaitsmiseks paremaid otsuseid.

Materjali leiab: https://sites.google.com/view/turvakool

Materjali sisu annab ülevaate, milliseid andmeid kaitstakse ja kuidas läbi viia keskkondade kasutamise audit, mida teha kaameratega ning mis on privaatsuse juhis/teatis. Turvalisuse osas tutvustatakse mini-uuringut, milles osalesid nii õppijad kui ka nutihuvilised õpetajad, ja mille tulemused näitavad, et digiprügi pärast turvalisusega tegelemine on nuti ja arvutikasutajale pigem uus kontseptsioon. Samamoodi ei olda kursis erinevate võimalustega, kuidas oma seadet paremini hallata. Näiteks seadistada sisse reklaamiblokeerija, ekraanilukk või kuidas varundada seadme sisu.

Materjali eriliseks osaks on valitud seitse juhtumit ja nendele lisatud ekspertide arutelu: kuidas koolis uuringuid turvaliselt läbi viia; kuidas jagada kolleegidega turvaliselt infot õppijate tegemistest ja tegematajätmistest; mida peaks või ei peaks tegema innovaatiline õpetaja, kui ta soovib kasutada mõnda äppi või e-keskkonda; kuidas võib õppijate tehtud töid ja ülesandeid õpetaja oma seadmesse salvestada; mida teha seadmete ja kaamerate kasutusega koolis.

Oma panuse materjalide valmimisele ja ülevaatamisele on andnud ka erinevad eksperdid erinevatest organisatsioonidest: Tallinna Tehnikaülikooli teadlased, Andmekaitse Inspektsiooni eksperdid, Waldrand Law OÜ (GDPR24.ee) juristid, Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi õpetajad ja IT-juhid, Eesti Haridustehnoloogide Liidu haridustehnoloogid, Tartu Loodusmaja Digikoristusnädala korraldajad, Hariduse ja Noorteameti koolitajad, Open Knowlege Estonia eksperdid ja Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid.

Materjal on valminud Targalt internetis projekti raames, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Ühendamise Rahastust.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic