Uudised ja artiklid

Infovoldikud digivahendite liigkasutamise ennetamiseks lapsevanematele ja lastele

26.10.2022

Lapsed kasvavad tänapäeval üles digirikkas keskkonnas, ning seetõttu on oluline anda neile teadmisi ja oskusi, mis aitavad ennetada digivahendite liigkasutamist. Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise dotsendi  Riin Seema sõnul on inimeseõpetuse õpikud loodud aastaid tagasi ja neis on digirikkas keskkonnas toimetuleku teemasid käsitletud vähe.

Aitamaks kaasa tervislike eluviiside kujundamisele, loodi Tallinna Ülikoolis „Erialasid lõimiva uuenduse“ (ELU) projekti raames infovoldikud digivahendite liigse kasutamise ja digisõltuvuse ennetamiseks. Valmis kolm voldikut, mille koostasid 24 tudengit (kes esindasid 15 eriala) koos juhendajatega.

Projekti eesmärgiks oli luua infovoldikud, mis aitavad lastevanematel ja lastel teadvustada enda käitumist digivahendite kasutamisel. Voldikud annavad mõtteid ka selle kohta, kuidas digivahendite liigset tarbimist piirata. Voldikud leiad siit .

Õpetajad ja tugispetsialistid saavad neid voldikuid kasutada nõustamisel, õppetegevustes ja projektides. Lapsevanemad saavad voldikutest mõtteid, kuidas oma lastele toeks olla ja head eeskuju näidata. Infovoldikud aitavad kujundada digivahendite tervislikku kasutamist toetavaid väärtuseid, kokkuleppeid ja reegleid.

Tekst valmis koostöös TLÜ HTI pedagoogilise nõustamise dotsendi Riin Seema’ga

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic