Uudised ja artiklid

Hoiame kaaslastega häid suhteid nii koolis kui ka internetis

03.11.2022

Iga aasta novembrikuu esimesel neljapäeval on koolikiusamise, sealhulgas küberkiusamise vastu võitlemise päev. Kutsume üles hoidma häid suhteid nii koolis kui ka internetis. Oleme üksteise suhtes hoolivad, märkame positiivset ning väldime sellist käitumist, mis teisele haiget teeb, solvab või alandab.

Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka internetis suheldes tuleb olla viisakas, arvestada kaaslastega ning hinnata oma käitumise võimalikke tagajärgi. Oluline on, et kui märkame kiusamist internetis, anname märku, et see ei ole ok.

Kui märkad internetis kiusamist, siis ära levita kiusavat sisu edasi, anna tegijale märku, et kiusamine ei ole ok, salvesta info asitõendiks, toeta kiusatavat ning räägi toimuvast usaldusväärse täiskasvanuga.

Tähtis on, et keegi ei jääks oma murega üksi. Nõu ja abi saamiseks saab pöörduda veebipolitsei poole (kontaktid on leitavad https://www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud), kes annavad nõu ja abi kiusamis/ahistamisjuhtumite puhul ning nõu ja abi saab ka lasteabitelefonilt 116111 ja www.lasteabi.ee, kus saab nõu ja abi ka chati kaudu ning soovi korral saab jääda anonüümseks.

Loe lähemalt küberkiusamisest: https://noor.targaltinternetis.ee/kuber-kiusamine/.
Mida teha küberkiusamise korral

Temaatilised tunnikavad:
Küberkiuamine I
Küberkiusamine II
Kuidas ennast ja teisi internetis kaitsta

Vaata ka https://www.suurimjulgus.ee

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic