Uudised ja artiklid

Eesti inimarengu aruanne 2023

21.03.2023

Eesti inimarengu aruanne (EIA) 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ valmis 70 tunnustatud teadlase abil.  Aruanne koosneb viiest suuremast peatükist ja tulevikuststenaariumitest. Lisame siia alla digikeskkonda ja vaimset tervist käsitlevad peatükid.

Neljas peatükk kannab pealkirja “Digikeskkond ning vaimne tervis ja heaolu

4.1 Digivahendite kasutamine, digioskused ja vaimne heaolu

4.2 Osaluskultuuriline heaolu ja vaimne tervis

4.3 Sotsiaalmeedia kasutamise seosed vaimse tervisega

4.4 Vaimset heaolu vormiv digitehnoloogiate kasutus pere igapäevaelus

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic