Uudised

Tasuta digilahenduste koolitus lasteaia rühmaõpetajatele ja eesti keele õpetajatele!

05.09.2023

Populaarne koolitus lasteaia rühmaõpetajatele ja eesti keele õpetajatele digipädevuste toetamiseks varajases keeleõppes.

  • Koolitus on 100% veebipõhine ning koosneb neljast koolituspäevast Zoomis ja iseseisvast tööst.
  • Julgustame õpetajaid osalema ka ühest lasteaiast mitmekesi, et üksteist koolitusel toetada.
  • Koolituse eesmärk on toetada lasteaiaõpetajate kutsealast kompetentsi lähtudes KELA riiklikust õppekavast ja eesti keele kui teise keele õpetamise põhimõtetest ning toetada digivahendite eakohast kasutamist laste arendamisel ja tegevuste lõimimisel.
  • Koolitus on tasuta ning toimub perioodil 12.09-13.10.2023.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo ja registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/10416

Partnerid