Uudised ja artiklid

Avati registreerimine 6.02 toimuvale konverentsile “Targalt internetis: digitaalne heaolu ja vaimne tervis”

15.01.2024

 

Turvalise interneti päeval, 6. veebruaril 2024 korraldavad Lastekaitse Liit, Haridus- ja Noorteamet ning Tallinna Tehnikaülikool koostöös Telia Eesti AS-ga konverentsi “Targalt internetis: digitaalne heaolu ja vaimne tervis”.

Konverentsi fookuses on laste digitehnoloogia kasutusharjumused, sellega seotud väljakutsed ning lahendused ja soovitused, mis toetavad digitaalset heaolu ja vaimset tervist.

Värskest PISA uuringu tulemusest tuleb välja, et kuigi nii Eesti õpetajatel kui ka õpilastel on väga head digioskused, siis alati ei osata neid oskuseid õppetöös ära kasutada nii, et see ka õppeprotsessile tuntavat positiivset mõju avaldaks.

Praktilistes töötubades tutvustatakse erinevaid keskkondi ja tööriistu, mida saab kasutada nii koolis kui ka kodus.

Konverentsile ootame TASUTA osalema eelkõige õpetajaid ja lastega töötavaid spetsialiste, aga ka lapsevanemaid ning teisi teemast huvitatuid.

Konverents toimub Telia Eesti AS ruumides, aadressil Mustamäe tee 3, Tallinn kell 10.30 – 16.00.

Osalejad saavad soovi korral tõendi.

Registreerimine ja töötubade valimine: https://koolitus.edu.ee/training/11480


PÄEVAKAVA*

10.30 – 11.00 Kogunemine ja tervituskohv

11.00 – 11.45 Paralleelsed töötoad I

 1. töötuba: Kuidas toetada õppijate digitaalset heaolu?

Töötuba viib läbi Piret Lehiste, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia haridustehnoloog ning Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse koolitaja ja digipädevuse valdkonna ekspert

 1. töötuba: Kuidas tehnoloogia saab laste vaimset tervist toetada

Töötuba viib läbi Kadri Haljas, psühholoog ja digitaalse tervisemängu Triumf Health tegevjuht

 1. töötuba: Küberturvalisuse õppimine veebimängu Spoofy kaudu

Spoofy õpetab lastele internetiohtusid ja veebis käitumist. Eelmise aasta lõpus tuli välja viies maailm. Töötoas tutvustatakse, kuidas Spoofy mängu noorema kooliea tundides ja lasteaias küberturvalisuse teemade õpetamiseks kasutada.

Töötuba viib läbi Catlyn Kirna, CGI küberturbe konsultant ja Tallinna Ülikooli õppejõud

 1. Töötuba: Õpilaste ja kooli töötajate vaimse heaolu kaardistamine ja toetamine

Alates 2022. aasta kevadest on kooliperedel olnud võimalus koostöös Clanbeatiga lükata käima vaimse heaolu süsteemne kaardistamine ja andmepõhine toetamine. Töötoas tutvume lähemalt algatuse metoodikaga ja vaatame koos, mida on meil senistest kogemustest ja tulemustest õppida. Töötuba viib läbi Triin Noorkõiv, Clanbeati partner.

Helge Kool on alates 2019. aastast mõõtnud noorte seisundit eripalgelistes Eesti koolides. Helge töövahendid aitavad koolide tugipersonalil planeerida oma tööd, viia läbi noorte heaolu-uuringuid, koguda reaalajas andmeid õpilaste regulaarsest enesehinnangust, viia läbi sihitud sekkumisi õpilastega ning hiljem saada tõenduspõhist infot sekkumiste mõju kohta. Helge Kooli nimel jagab Marko Rillo meie kogemust tugispetsialisti töölaua rakenduse, sellega kogutud andmete ning kogutud õppetundide kohta.

11.45 – 12.00 Paus

12.00 – 12.45 Paralleelsed töötoad II

 1. töötuba: Digioskused ja vaimne tervis

Töötoas tutvustame rahvusvahelise projekti ySKILLS („Noorte digipädevused“) äsja valminud veebivaramut, kust õpetajad, tugispetsialistid, noored jt leiavad digioskuste analüüsimiseks ja arendamiseks eestikeelseid praktilise suunitlusega vahendeid. Lähemalt vaatleme ja arutame noorte kaasabil loodud vaimse tervise ja digioskuste teabematerjale.

Töötoa läbiviijad on rahvusvahelise projekti ySKILLS „Noorte digipädevused“ Tartu Ülikooli uurimisrühma liikmed prof Veronika Kalmus, Signe Opermann ja Mari-Liis Tikerperi.

 1. töötuba: Tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistik ehk ÕPIRAAM ja AI

Töötoas tutvustatakse, mis on ÕPIRAAM ja katsetatakse erinevaid lihtsamaid AI tööriistu. Juttu tuleb ka sellest, kuidas AI vahendid saavad toetada õppija tõhusat õppimist.
Töötuba viivad läbi Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ning Haridus- ja Noorteameti haridustehnoloog ja Kerli Požogina, Haridus- ja Noorteameti digipädevuse valdkonna projektijuht

 1. töötuba: Noorte internetikäitumine: hetkeolukord ja teadlikkuse tõstmine RAYUELA projekti näitel

Töötoas keskendume noorte küberteadlikkusele. Räägime Eesti teismeliste internetikäitumisest võrdluses Hispaania noortega. Samuti tutvustame mängu RAYUELA, mille eesmärk on harida noori ja anda neile teadmisi interneti kasutamisega seotud riskidest. Mängu eesmärk on mõista paremini küberkuritegevust mõjutavaid tegureid sh inimtegureid ning aidata kaasa küberkuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja leevendamisele.

Töötuba viivad läbi Kaisa Kägu, kes töötab Politsei-ja Piirivalveametis ja juhib projektide gruppi, mis tegeleb välisprojektidega inimkaubandusest kuni küberturvalisuseni, Mari-Liisa Parder, kes töötab Tartu Ülikooli eetikakeskuses eetika teadurina, töötoas jagab ta sissevaadet Eesti teismeliste internetikäitumisele võrdluses Hispaania noortega.

 1. töötuba: Tüdrukud IT-s ja Inclusive CS mäng

Võimalus arutada ja saada teada, kuidas läheb tüdrukutel informaatikas ja küberturvalisuses. Tutvustame KüberPähkli ja KüberPuuringu tulemusi ning uut mängu, milles pöörame tähelepanu võrdsusele IT-s. Mängu saavad kõik konverentsikülastajad ka kingiks.

Töötuba viivad läbi Catlyn Kirna, CGI küberturbe konsultant, Tallinna Ülikooli õppejõud ja Hanna Toom, IT didaktikakeskuse spetsialist, TalTech ning Birgy Lorenz, Taltech küberturvalisuse vanemteadur.

12.45 – 13.30 Lõuna

13.30 – 15.00 Plenaarsessioon

Konverentsi avamine

Kristi Vinter-Nemvalts, kantsler, Haridus- ja Teadusministeerium

Malle Hallimäe, projekti Targalt internetis koordinaator, MTÜ Lastekaitse Liit

PISA tulemused ja õpilaste digitehnoloogia kasutus

Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ning Haridus- ja Noorteameti haridustehnoloog

Õpilaste digioskused ja vaimne heaolu

Professor Veronika Kalmus, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Eesti digihariduse arengusuunad digitaalse heaolu ja vaimse tervise valguses

Aivar Hiio, nõunik, Haridus- ja Teadusministeerium

15.00 – 15.50 Paneeldiskussioon: Õppija digipädevuse arendamine ja vaimse tervise edendamine haridusasutuse ja kodu koostöös

Vestlevad: Ingrid Maadvere, Veronika Kalmus, Aivar Hiio, Elyna Heinmäe, Mia-Ly Läänesaar

Vestlust juhib Kalev Pihl, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu infoturbe nõukoja juht ja Targalt internetis nõuandva kogu liige

15.50 – 16.00 Konverentsi lõpetamine

*Korraldaja võib teha kavas muudatusi.

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic