Uudiskirjad ja väljaanded

Noorte küsitluse 2016 tulemused

Noorte küsitlus interneti kasutuse teemal viidi läbi 2016.aastal Lastekaitse Liidu eestvedamisel. Küsimustik koostati projekti Targalt internetis meeskonna poolt ning veebiküsitlus saadeti Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse uudiskirja vahendusel kõikidele koolidele, seda jagati nii Lastekaitse Liidu kui ka projekti Targalt internetis veebilehel ning sotsiaalmeediakanalites. Paberkandjal ankeete oli võimalik täita Lastekaitse Liidu Remniku Õppe- ja Puhkekeskuse suvistes laagrivahetustes. Kokku osales uuringus 1022 õpilast 46 kooli 4.-12. klassidest, kellest 652 õpilast vastasid
eestikeelsele küsimustikule ja 370 venekeelsele küsimustikule. Soolises lõikes oli vastanute hulgas 476 poissi ja 540 tüdrukut. Veebiküsitlusele vastas 825 õpilast ning 197 õpilast vastasid küsimustikule paberkandjal.

Targalt internetis õpilaste küsitluse tulemuste kokkuvõte

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic