Peateemad

Väljaanded

Uuringud

EU Kids Online’i Eesti 2018.aasta uuringu esialgsed tulemused

Targalt internetis 4. 6.klasside õpilaste küsitluse 2018 tulemused

Bojaršinov, A (2013). Vanemliku järelvalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutuse tagamisel. Lapsevanemate nägemus Magistritöö. Tallinna Ülikool

Pikk, S (2011). Eesti, Suurbritannia, Saksamaa ja Soome 9-16aastaste laste ja nende vanemate arusaamad online-riskidest. Bakalaureuse töö. Tartu Ülikool

Kuusk, K (2010) Küberkiusamine ja sellega seotud karakteristikud Tallinna koolide 7.-9. klasside õpilaste seas. Magistritöö. Tallinna Ülikool

KÜSITLUS INTERNETITURVALISUSEST 15-74 aastase elanikkonna küsitlus. November 2010

RISKID JA TURVALISUS INTERNETIS: EUROOPA LASTE VAATENURK. Tulemuste eestikeelne kokkuvõte.

Partnerid