Uudiskirjad ja väljaanded

Uuringud

Telia CAP E õpe Distantsõppe Ajal Uuringu Raport Eesti

Telia CAP Digital Learning Report 2020 June Final

EU Kids Online’i Eesti 2018.aasta uuringu esialgsed tulemused

Targalt Internetis väike küsimustik 2021

Targalt internetis 4. 6.klasside õpilaste küsitluse 2018 tulemused

Bojaršinov, A (2013). Vanemliku järelvalve tarkvara roll lapse turvalise internetikasutuse tagamisel. Lapsevanemate nägemus Magistritöö. Tallinna Ülikool

Pikk, S (2011). Eesti, Suurbritannia, Saksamaa ja Soome 9-16aastaste laste ja nende vanemate arusaamad online-riskidest. Bakalaureuse töö. Tartu Ülikool

Kuusk, K (2010) Küberkiusamine ja sellega seotud karakteristikud Tallinna koolide 7.-9. klasside õpilaste seas. Magistritöö. Tallinna Ülikool

KÜSITLUS INTERNETITURVALISUSEST 15-74 aastase elanikkonna küsitlus. November 2010

RISKID JA TURVALISUS INTERNETIS: EUROOPA LASTE VAATENURK. Tulemuste eestikeelne kokkuvõte.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic