Õpetajatele

Õpetajatele

Hea õpetaja!

Targalt internetis veebilehelt leiab temaatilisi õppematerjale, tunnikavasid, õppemänge, videoid jmt, mida õpilastega kasutada.

UUS! Uued õppe- ja teavitusmaterjalid leiate 2023. aasta inspiratsioonikogumikust


Vasakul pool on vastavate teemadega menüü.

Aktuaalne: materjalid küberturvalisusest ja infosõjast


Õppematerjal lasteaedadele “Lasteaialaste digipädevuse arendamine

Õppematerjal koolidele “Kuidas ennast ja teisi internetis kaitsta” (eesti ja vene keeles)

 

9. veebruaril 2022 toimunud veebiseminari salvestus “Probleemsed olukorrad, millega lapsed ja noored internetis kokku puutuvad. Kuidas aidata ja toetada?.

Digipädevuse arendamine lasteaias – 28. jaanuaril 2022 toimunud veebiseminari salvestus.

 

Juhendmaterjal, mis aitab selgitada, mida isikuandmete kaitse üldmäärus koolide ja lasteaedade jaoks kaasa toob ja kuidas tagada nõuetele vastavust.

Isikuandmete Kaitse üldmääruse Rakendamise Juhend

 

 Partnerid