Peateemad

Õpetajatele

Õpetajatele

A3 formaadis plakatid välja printimiseks algkoolidele ja lasteadedele. Trükitähtedega tekstid tuletavad meelde internetis suhtlemise põhitõdesid, mida on hea koos vanema või õpetajaga üle korrata. 

Juhendmaterjal, mis aitab selgitada, mida isikuandmete kaitse üldmäärus koolide ja lasteaedade jaoks kaasa toob ja kuidas tagada nõuetele vastavust.

Isikuandmete Kaitse üldmääruse Rakendamise Juhend

Targalt internetis projekti meeskond koos ekspertidega on koostanud kahel viimasel aastal lasteaedadele ja koolidele teavitusmaterjalide kogumikud, kuhu on kokku koondatud interneti ja nutiseadmete kasutamise nõuanded, tunnikavad, mängud, multifilmid, videod, näidendid jne, mida saate õpilastega oma tunni raames kasutada. Kuigi need kogumikud annavad ideid, kuidas turvalise interneti päeva koolis tähistada, saab neid ideid ja loodud materjale edukalt läbi õppeaasta erinevate tundide raames kasutada.

teavituspakett koolidele 2016

Mida teha koolis, lasteaias, noortekeskuses turvalise interneti päeval ja selle nädala raames?

Siis kogumikust leiate temaatilisi nõuandeid, näiteks erinevate sotsiaalvõrgustike privaatsusseadmise juhised koos tunnikavaga, lingid eestikeelsetele programmeerimismängudele, samuti veebinarile “Miks Google küsib mu telefoninumbrit?”. Lisaks lühematele ja pikematele temaatilised videod, mida õpilastele näidata jne.

teavituspakett koolidele 2015

Kuidas tähistada koolis turvalise interneti päeva? Testid, mängud, videod jpm.

Kui teil on aega 5-10 minutit, siis võtke ette filmide vaatamine.
Sobivad filmid noorematele õpilastele (1.-4. klass)
Sobivad filmid vanematele õpilastele (alates 5. klass)
Kui teil on aega 10-20 minutit, siis vaadake veidi pikemaid filme, mängige mänge või lahendage teste
Pikemad filmid
Mängud ja testid
Kui teil on aega 1-2 ainetundi, siis viige läbi temaatiline tund ja/või vaadake etendust
Tunnikavad
Etendus

Plakatid nooremale ja vanemale kooliastmele interneti turvalisusest:

Netinipid ja Seisa enda eest

Kooli ülesanded ja võimalused e-turvalisuse tagamisel. Dokumendist leiate loetelu tegevustest, mis aitavad pakkuda turvalist keskkonda oma õpilastele ja töötajatele.

Soovitused ja vajalikud teadmised õpetajale. Dokumendist leiate põhialused, millele õpetaja saab toetuda, kui räägib õpilastega internetiturvalisusest.

Õpilase e-turvalisuse netikett. Dokumendist leiate põhimõtted, mida internetis suheldes tuleks silmas pidada.

Kas oskad internetis targalt käituda? Test õpilastele

Video allikas: www.keepcontrol.eu/ee

Partnerid