Peateemad

Õpetajatele

Õppematerjalid

Soovime tõsta laste ja noorte teadlikkust sellest, kuidas interneti vahendusel maailmaga turvaliselt suhelda. Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka siin tuleb arvestada kaaslastega, olla viisakas ning mõelda tagajärgedele.

Allpool olevad materjalid on teile abiks internetiturvalisust käsitlevate tundide (arvutiõpetus, inimeseõpetus, eesti keel, klassijuhatajatund jne) või ürituste läbiviimisel.

Põhikooliastmele
Digitaalne ohutus: keskkonnad ja privaatsus internetis

Gümnaasiumiastmele:
Arvutipiraatlus ja häkkimine

Õppematerjalid iseseisvaks õppimiseks õpetajatele kõikidel haridusastmetel
Viitamise ABC

Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

Nutiseadmete turvalisus

Erinevad autentimisviisid

Kus on minu andmed

Millele peab kool andmekaitse üldmääruse osas tähelepanu pöörama


Targalt internetis õppematerjalid
(Sisaldab: sissejuhatus teemasse, rühmatööd, ülesanded ja kodutööd)

Õppematerjalide lisad: kaardid-a, kaardid-1, kaardid-2, kaardid-3, kaardid-4, kaardid-5, kaardid-b1, kaardid-b2, kaardid-b3, kaardid-b4
Rollimängud: Jagan Sinuga kõike, Kiusatavast kiusajaks

Partnerid