Peateemad

Õpetajatele

Õppematerjalid

Soovime tõsta laste ja noorte teadlikkust sellest, kuidas interneti vahendusel maailmaga turvaliselt suhelda. Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka siin tuleb arvestada kaaslastega, olla viisakas ning mõelda tagajärgedele.

Allpool olevad materjalid on teile abiks internetiturvalisust käsitlevate tundide (arvutiõpetus, inimeseõpetus, eesti keel, klassijuhatajatund jne) või ürituste läbiviimisel.

Põhikooliastmele
Digitaalne ohutus: keskkonnad ja privaatsus internetis

Gümnaasiumiastmele:
Arvutipiraatlus ja häkkimine

Õppematerjalid iseseisvaks õppimiseks õpetajatele kõikidel haridusastmetel
Valeuudised
Sotsiaalmeedia keskkonnad
Mängude keskkonnad
Sisuloomest õpetajatele
E-demokraatia ja turvalisus
Viitamise ABC
Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös
Nutiseadmete turvalisus
Erinevad autentimisviisid
Kus on minu andmed

Millele peab kool andmekaitse üldmääruse osas tähelepanu pöörama


Targalt internetis õppematerjalid
(Sisaldab: sissejuhatus teemasse, rühmatööd, ülesanded ja kodutööd)

Õppematerjalide lisad: kaardid-a, kaardid-1, kaardid-2, kaardid-3, kaardid-4, kaardid-5, kaardid-b1, kaardid-b2, kaardid-b3, kaardid-b4
Rollimängud: Jagan Sinuga kõike, Kiusatavast kiusajaks

Partnerid