Õpetajatele

Õppematerjalid

Soovime tõsta laste ja noorte teadlikkust sellest, kuidas interneti vahendusel maailmaga turvaliselt suhelda. Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka siin tuleb arvestada kaaslastega, olla viisakas ning mõelda tagajärgedele.

Allpool olevad materjalid on teile abiks internetiturvalisust käsitlevate tundide (arvutiõpetus, inimeseõpetus, eesti keel, klassijuhatajatund jne) või ürituste läbiviimisel.

Õpilasvõistluse “Valede jaht” läbiviimiseks loodud lisamaterjalid:
–  Animatsioon “Valede jaht” https://www.youtube.com/watch?v=WmEeUtAznAE&feature=youtu.be
–  Veebiseminar “Valede jahist gümnasistidele ja õpetajatele” https://youtu.be/oweomeQuEO4
–  Veebisemianr “Valede jahist õpetajatele ja lastevanematele” https://youtu.be/M_QfxP_Ky3o

Õppematerjalid iseseisvaks õppimiseks õpetajatele kõikidel haridusastmetel
Valeuudised
Sotsiaalmeedia keskkonnad
Mängude keskkonnad
Sisuloomest õpetajatele
E-demokraatia ja turvalisus
Viitamise ABC
Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös
Nutiseadmete turvalisus
Erinevad autentimisviisid
Kus on minu andmed

Millele peab kool andmekaitse üldmääruse osas tähelepanu pöörama


Targalt internetis õppematerjalid
(Sisaldab: sissejuhatus teemasse, rühmatööd, ülesanded ja kodutööd)

Õppematerjalide lisad: kaardid-a, kaardid-1, kaardid-2, kaardid-3, kaardid-4, kaardid-5, kaardid-b1, kaardid-b2, kaardid-b3, kaardid-b4
Rollimängud: Jagan Sinuga kõike, Kiusatavast kiusajaks

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic