Peateemad

Õpetajatele

Tunnikavad

Hea õpetaja!

Projekti Targalt internetis raames on koostatud tunnikavad, mida on lihtne kasutada internetiturvalisusest rääkimiseks põhikoolis.

Loodame, et leiate siit palju kasulikku materjali ning meie ühise töö kaudu paranevad õpilaste teadmised turvalisest interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutusest. Kõik projekti käigus loodud materjalid leiate ka veebilehelt www.koolielu.ee.

Tunnikavad:

E-ohutuse tunnikavad:

Partnerid