Uudised ja artiklid

Võistlusmäng Targalt internetis

Õpilased uurisid interneti ja Facebooki mõju oma koolis

22.04.2014

Autor: Madli Leikop

“Targalt internetis” koolidevahelise võistlusmängu finaalis pidid neli finalisti tutvustama ka oma koolis läbi viidud interneti kasutamise uuringut. Huvitavat infot jagus nii küsitlejatele endile kui žüriile.

Võistkonnad – Avinurme gümnaasium, Pärnu vanalinna põhikool, Kristiine gümnaasium ja Kuusalu keskkool – olid asja võtnud tõsiselt ning uuringute tulemused pakuvad huvi kindlasti oma koolis, aga miks mitte ka laiemalt.

Nii küsitles Avinurme gümnaasiumi võistkond oma kooli 5.-9. klasside õpilasi, et selgitada, missugused on nende arvuti kasutamise harjumused ja kui teadlikud on õpilased arvuti mõjust. Küsimustik oli veebipõhine, analüüsiks kasutati kontoritarkvara MS Exel. Poisse ja tüdrukuid oli küsitletute seas võrdselt, kokku oli vastajaid 68.

Millele kulub aeg?

Selgus, et õppimisele kulub arvutis aega valdavalt üks tund päevas (47 vastust), suhtlemisele samuti kuni üks tund. Rohkem oli ka neid, kes vastasid, et kasutavad arvutit suhtlemiseks päevas kuni kolm tundi. Mängimise puhul jagunesid vastused „Kuni üks tund“ ja „Ei kasuta arvutit mängimiseks“ üsna võrdselt, vastavalt 22 ja 27 vastust.

Küsiti ka, kuidas õpilased ise hindavad oma arvutikasutusoskust. Ülekaalukalt pandi endale hindeks „4“, vähesel määral ka „3“ ja „5“.

Kui võistkond uuris koolikaaslaste seas täpsemalt, mida nad internetis teevad, siis mõningase üllatusena anti kõige rohkem vastuseid, et esikohal on tegevused e-koolis (59 vastust). Kohe teisel kohal (52 vastust) oli suhtlemine, kolmandal kohal meelelahutus (46 vastust).

Kas tunned reegleid?

Arvuti mõju puhul arvasid vastajad, et nad teavad internetis käitumise reegleid (62 vastust), et arvuti on igapäevaelus toimetulekuks vajalik ning et nad teavad, kui palju on otstarbekas arvutis olla. Arvuti negatiivse mõju puhul aravati enim, et see mõjutab nägemist, vähem, et mõjutab koolitööd.
Kuidas hoiduda arvuti liigkasutamisest? Selle vastu aitavad trenn ja tegelemine huvialadega, leidsid vastajad.

Pärnu uuris suhtluskeskkondi

Avinurme gümnaasiumi küsitlus pälvis võistluse žüriilt kõige rohkem punkte. Võistluse üldvõitjaks tulnud Pärnu vanalinna kooli 7.a klassi võistkond tegi küsitluse suhtluskeskkondade kasutamise kohta. Küsitlus oli veebipõhine, küsitleti 3.-9. klassi õpilasi, kokku oli vastajaid 99. Neist 95 vastasid, et neil on oma konto mõnes suhtluskeskkonnas, ja neli vastasid, et neil ei ole kontot. Ja ehkki Facebooki peetakse keskealiste lemmikpaigaks, oli vastanute seas enim neid õpilasi, kes kasutavad Facebooki. Oma konto on paljudel ka Google´is, Twitteris ja Skype´is.

Küsiti ka, kui vanalt vastaja tegi endale Facebooki konto. Selgus, et konto luuakse vanuses 10 kuni 12 eluaastat.

Kui tihti külastad suhtluskeskkondi? Ülekaalukalt vastati, et mitu korda päevas. Vastuse „Korra päevas“ andis ligi kakskümmend õpilast. Samas tundideks suhtluskeskkonda tukkuma ei jääda – valdav vastus oli, et suhtluskeskkonnas ollakse 30 minutit. Siiski oli üllatavalt palju ka neid vastuseid, kus ajaks anti kaks, kolm, isegi viis tundi.

Küsitlejad tundsid huvi ka küberkiusamise kohta, aga õnneks suureks mureks põhjust ei ole: 90 vastajat ütlesid, et neid ei ole kunagi küberkiusatud, ja 95 vastajat kinnitasid, et nad ei ole kunagi teisi küberkiusanud.

Kristiine gümnaasiumi võistkond uuris samuti interneti kasutamise harjumusi oma kooli õpilaste seas ning Kuusalu keskkool uuris Facebooki mõju oma kooli õpilastele.

Uuringutega on võimalik tutvuda järgnevatel linkidel:

Küsitlus-suhtluskeskkondade-kasutamise-kohta-Pärnu-Vanalinna-Põhikool
Arvuti-kasutamine-Avinurme-Gümnaasium
Interneti-kasutamise-harjumused-Kristiine-Gümnaasium
Küsitlus-Facebooki-mõjude-kohta-Kuusalu-Keskkool

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic