Uudised ja artiklid

Räägi kaasa interneti tuleviku teemal. Euroopa laste raport

08.10.2021

Käesoleva aasta maist kuni augustini viidi Euroopa riikides läbi laste ja noortega fookusgruppe ja konsultatsioone “Räägi kaasa interneti tuleviku teemal” (Have your say on the future of the Internet). 

Eestis viis laste ja noortega konsultatsioone läbi projekti Targalt internetis raames Lastekaitse Liit nii noorte suvekoolis kui ka suveseminaril. Arutasime noortega kuidas nad tehnoloogiat kasutavad ja mida nad veebis teevad; mida nad veebi kasutades kõige tähtsamaks peavad, millised probleemid või ohud neile muret tekitavad ning kuidas võiks digimaailma tulevikus paremaks kohaks muuta.

Arutelud toimusid erinevates Euroopa riikides. Kokku osales konsultatsioonidel ligikaudu 750 last ja noort, kelle arvamustest on tehtud ingliskeelne kokkuvõte “How to make Europe’s Digital Decade fit for children and young people? A report from the consultation with children and young people“, mida tutvustati 5.-7. oktoobril toimunud Turvalise interneti foorumil (Safer Internet Forum).

Eesti lapsevanematel, õpetajatel ning lastega ja laste heaks töötavatel spetsialistidel on veel võimalus ka oma sõna sekka öelda ning täita enne 11. oktoobrit veebiküsimustik (paremal rippmenüüs saab valida eesti keele), mille kaudu  on Euroopa Komisjon konsulteerimas lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega, et teada saada, millele peaks järgmisel kümnel aastal keskenduma, et muuta internet laste jaoks paremaks ja turvalisemaks keskkonnaks. Aitäh, kes seda juba teinud on!

Uudised ja artiklid

Räägi kaasa interneti tuleviku teemal. Euroopa laste raport

Käesoleva aasta maist kuni augustini viidi Euroopa riikides läbi konsultatsioone laste ja noortega “Räägi kaasa interneti tuleviku teemal”. Eestis viis laste ja noortega konsultatsioone läbi projekti Targalt internetis raames Lastekaitse Liit nii noorte suvekoolis kui ka suveseminaril. Kokku osales konsultatsioonidel ligikaudu 750 last ja noort, kelle arvamustest on tehtud ingliskeelne kokkuvõte. 5.-7. oktoobril toimunud Turvalise interneti foorumil (Safer Internet Forum) tutvustati ingliskeelset väljaannet “How to make Europe’s Digital Decade fit for children and young people? A report from the consultation with children and young people“.

Eesti lapsevanematel, õpetajatel ning lastega ja laste heaks töötavatel spetsialistidel on võimalus oma sõna sekka öelda ning täita enne 11. oktoobrit veebiküsimustik, mille kaudu saab Euroopa tasandile strateegiadokumentidesse sisendit anda. Aitäh, kes seda juba teinud on!

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic