Uudised Arhiiv

0

Konverents “Pöördepunkt hariduses” 9.-11.aprillil

Õpilaste ja õpetajate suhtlus võrgustikesHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) korraldab 9.-11. aprillil rahvusvahelise konverentsi „Pöördepunkt hariduses“, mis toob kokku oma ala parimad eksperdid nii Eestist kui kaugemalt.

„Oleme  hariduse pöördepunktis, kus tuleb teha õigeid otsuseid ja osata ennustada tulevikku kiiresti muutuva tehnoloogilise maailma kontekstis,“ ütles konverentsi temaatikat kommenteerides HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla. „Digiajastu pole moeröögatus, vaid eeldus hariduse kvalitatiivseks hüppeks ning Eesti e-riigi eduloo jätkumiseks.“

9. aprilli eelkonverentsi ettekannetes räägitakse kooli rollist muutuvas keskkonnas, õpetaja pädevustest ning enesearengust. Konverentsi põhiprogrammis räägitakse 10.-11. aprillil haridusinnovatsioonist ja sellega seotud väljakutsetest: mida oodatakse õpetajalt kui muutuste agendilt ja milline roll on haridusasutuse juhil? Kuidas tuvastada ja hinnata kooli ning õpetamist mõjutavaid trende? Milline on tänapäevane õppija, kas ja kuidas on muutunud õpikeskkond ning koos sellega ka õppimine? Kuidas iga päev jõuda iga õpilaseni, arutleb konverentsil Jon Bergmann (Ameerika Ühendriigid), kes on ümberpööratud klassiruumi (flipped classroom) idee viinud tuhandete õpetajateni üle maailma. Ümberpööratud klassiruumi mudelis vahetavad kohad senised tunnitöö ja kodutöö, mis võimaldab tunnis teadmisi kinnistada, analüüsida, seostada ning annab õppijale olulisema rolli oma õppeprotsessi juhtimisel. Suurbritannia kogemustest IKT-õppekava koostamisel tuleb rääkima Toshiba haridusnõunik Bob Harrison. Uue õppekava kohaselt õpetatakse lastele senise tehnoloogia tarbimise asemel seda, kuidas arvuti töötab ja kuidas selle abil luua midagi uut. Viieaastaseid programmeerimise algtõdesid õppivaid lapsi võib edaspidi näha koolides üle Suurbritannia.

Konverentsil esineb ka maailma üks juhtivaid eksperte noorte internetikasutuse ja digitaalse lõhe alal – John Carr; Euroopa koolidevõrgustiku (European Schoolnet) peadirektor Marc Durando; ettevõtja, investor ja iduettevõtete nõustaja Steve Taylor; IKT ja didaktika uurija ning praktik Milan Hausner jt. Lisaks välisesinejatele kuuleb parimaid praktikaid Eesti lasteaedadest, koolidest ja ülikoolidest. Mida õppida eluks 22. sajandil, arutavad professor Margus Pedaste ja Mario Mäeots Tartu Ülikoolist. Tööandja tähelepanekud haridusmaastikult toob osalejateni Tiit Paananen Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust. Koolidirektori nägemuse innovatsioonist koolis annab Ülle Luisk Viljandi Gümnaasiumist.

Lisaks tunnustatakse konverentsil Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse õpilaskonkurssidel silma paistnud õpilasi, õpetajate metoodikakonkursi parimaid ning kvaliteedimärgi pälvinud e-kursuste autoreid. Konverents toimub Tallinnas innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY. Konverentsist saab jälgida videoülekannet aadressilt: http://www.e-ope.ee/konverents/otse, täpse päevakava leiate siit: http://www.e-ope.ee/konverents/kava

Lisainfo: Ene Koitla, juhataja, HITSA innovatsioonikeskus Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Tel 51 42 957 E-post: ene.koitla@hitsa.ee

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Nutilabor ootab lennukaid ja nutikaid ideid, osale!

nutilabori konkurssVaata Maailma sihtasutus kuulutas välja ideekonkursi “NutiVõistlus 2014”, kuhu on oodatud osalema kõik kuni 19 aastased noored. Võistlusel otsime parimaid ideid, kuidas arvutid, telefonid, nutiseadmed ja internet meie elu lihtsamaks ja mugavamaks saaksid muuta.

Võistlus annab lastele võimaluse jagada oma visiooni, kuidas tehnoloogia elu tulevikus mõjutab ning millisena nemad näevad mobiilside ja IT-lahenduste tulevikku. Lisaks saavad lapsed näidata, kuidas tehnoloogia nende elu mõjutab – olgu see siis seotud kodu, õppimise või sõpradega.

NutiVõistlus 2014 võistluskategooriad on:

- Mina ja seadmed;
- Mina ja õppimine;
- Mina, mu sõbrad ja pereliikmed.

Igas kategoorias saavad parimad auhinnad ning lisaks on välja pandud hulk eriauhindasid. Vaata kuidas osaleda Nutilabori veebilehelt

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Menukas noortelavastus „Netis sündinud“ nüüd ka veebis

netis-logoVAT Teatril ja BCS Koolitusel on hea meel teatada, et menukas noortelavastus „Netis sündinud“ on nüüd kõikidele õpilastele ja õpetajatele kättesaadav veebi kaudu. Lisaks on valminud ka film „“Netis sündinud“ lava taga“, kus saavad sõna lavastaja, näitlejad ning veebipolitsenikud Maarja Punak ja Andero Sepp.

Projekt „Teater Internetist“ käivitus aasta tagasi ning viidi ellu VAT Teatri ja BCS Koolituse koostöös.

Näidendi sünnilugu on ainulaadne, aines koguti foorumteatri vormis otse noortelt, kes rääkisid olukordadest, millega nad virtuaalmaailmas on kokku puutunud. Lisaks tehti materjali kogumisel koostööd veebipolitseinike ja Lastekaitse Liiduga. Kõige selle põhjal valmis Kristiina Jalasto sulest näitemäng, mille VAT Teatri lavastaja Margo Teder lavalaudadele seadis.
Netis sündinud“ etendus  2013. aasta oktoobrist kuni 2014. aasta veebruarini 32 korda  eri Eesti paigus  ning jõudis nii ligikaudu 11 000 vaatajani.

Nii noored kui ka õpetajad võtsid lavastuse väga hästi vastu. Publiku suur huvi ja entusiastlik kaasaelamine tõestas, et  virtuaalmaailma ohtudest  rääkimiseks sobib teatrilavastuse vorm ülihästi.

Lavastuse sihtgrupiks on eelkõige noored vanuses 12-16 eluaastat, kuid samas on lugu palju mõtteainet pakkuv ka õpetajatele ja lapsevanematele.

„Netis sündinud“ jutustab noortest, kes avastavad, kui seotud ja samas erinevad on virtuaal- ja reaalmaailma põimunud probleemid ning kui võrdselt palju on ohte ja võimalusi meie elu lahutamatuks osaks saanud internetikeskkonnas.
Lavastusest „Netis sündinud“ on valminud videosalvestus, samuti loodi  dokumentaalfim „“Netis sündinud“ lava taga“ , mida on   võimalik kasutada õppematerjalina. Leiate need http://www.netissündinud.ee/et/video.html või  http://www.netissündinud.ee/et/lavastusest.html .

Lavastuse ja veebiturvalisuse üle saab mõtteid vahetada  ka Facebookis.  https://www.facebook.com/teaterinternetist

Projekti „Teater internetis“ kutsus ellu Vaata Maailma Sihtasutus. Projekti toetasid Euroopa Regionaalarengu Fond, Swedbank, Baltic Computer Systems, F- Secure, Lastekaitse Liit ning Politsei- ja Piirivalveameti veebipolitseinikud.

Elo Allemann
BCS Koolituse projektijuht

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

11. veebruar – turvalise interneti päev

qr_codeTeisipäeval, 11. veebruaril tähistatakse ülemaailmset Turvalise interneti päeva. Sellel aastal kutsume kõiki internetikasutajaid andma oma panust interneti keskkonna paremaks muutmiseks ja turvalise ning vastutustundliku infotehnoloogia kasutamise edendamiseks, seda eriti laste ja noorte seas. Meil kõigil on oma roll, et internet oleks nii lastele kui ka täiskasvanutele arendav, kasulik ja turvaline keskkond.

Lapsed ja noored saavad ise muuta online keskkonda paremaks, käitudes seal nii oma eakaaslaste kui ka teiste interneti kasutajatega viisakalt ja luua endast positiivne online imidž. Samuti saavad lapsed luua internetis uusi huvitavaid materjale ja neid teistega jagada. Tähtis on, et lastel oleks teave, kuidas erinevate olukordade puhul käituda, et tekkinud mure korral tuleb sellest usaldusväärsele täiskasvanule rääkida ning oma eakaaslasi online keskkonnas toetada.

Lapsevanemad saavad toetada oma laste heade käitumistavade kujunemist, arutades lastega avatult ja ausalt interneti kasutamisega seotud teemadel ning tutvustades neile kvaliteetseid, arendavaid ja eakohaseid materjale. Lapsevanemad saavad olla oma lastele interneti kasutamisel positiivseks eeskujuks. Tunda huvi, mida nende laps internetis teeb, online keskkonnas toimuvat selgitada ning julgustada last küsimuste ja probleemide puhul tema poole pöörduma. Alati ei pruugi lapsevanematel vastused kohe olemas olla, kuid nad saavad neid koos lapsega arutades või spetsialistilt nõu küsides leida.

Kuningas on alasti

Õpetajad ja teised lastega töötavad spetsialistid saavad kaasa aidata lastele parema interneti keskkonna kujundamisele, õpetades lastele ja noortele digitaalset kirjaoskust, tutvustades neile interaktiivseid õppekeskkondi ja võimalusi ning viise huvitavate materjalide loomiseks ning arendades lastes veebisisu kriitilise hindamise oskust. Õpetajad saavad toetada laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arengut ning selgitada, kuidas käituda erinevate olukordade puhul ja kelle poole abi saamiseks pöörduda. Abi ja nõu on võimalus küsida lasteabitelefonilt 116111 ja veebikonstaablitelt.

Infotehnoloogia valdkonnas tegutsevad firmad saavad muuta interneti laste jaoks paremaks, luues lapsi arendavaid online materjale ja keskkondi, arendades kasutajasõbralikke online teenuseid ning tagades kasutajate isikuandmete kaitse. Kasutajasõbralikkus tähendab, et lapsele on arusaadav teenuse sisu ning probleemide ja küsimuste korral on tal võimalik saada teenuse pakkujaga kontakti ning leida oma küsimustele ja probleemidele lahendus.
Laste heaolu ja turvalisuse tagamiseks online keskkonnas on oluline toetada õpetajate täiendkoolitust infotehnoloogia valdkonnas, tõsta laste ja lapsevanemate teadlikkust internetiga seotud teemadel ning takistada lastele ebasobivate või kahjulike veebilehtede levikut. Lastele kahjulikust materjalist internetis tuleb teavitada vihjeliini (www.vihjeliin.ee) või politseid.

MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Lasteabitelefon 116111 ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus aitavad kaasa interneti keskkonna lastele turvalisemaks ja paremaks muutmisele projekti „Targalt internetis“ kaudu. Turvalise interneti päeval toimub Meriton hotelli konverentsikeskuses konverents „Nutikalt netis – hoia ennast ja oma raha“, kus võetakse luubi alla erinevad IT- ja mobiilsideteenused ning pakutakse lahendusi küsimusele, kuidas tarbida turvaliselt erinevaid internetiteenuseid. Sellest ootame osa võtma nii lapsevanemaid, noori kui ka teisi teemast huvitatuid. Targalt interneti projekti koolitajad viivad käesoleval nädalal erinevates koolides üle Eesti läbi interaktiivseid töötubasid enam kui 500-le lapsele. Luuakse erinevaid teemakohaseid videoklippe ning teavitusmaterjale, kogu info on leitav veebilehelt www.targaltinternetis.ee.

Igaüks meist saab kaasa aidata sellele, et internet oleks nii lastele kui ka täiskasvanutele arendavam, huvitavam ja turvalisem keskkond.

Safer Internet Day 2014

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Targalt internetis noortepaneeli kohtumine 24.-25.01. Roostal

IMG_854624.-25. jaanuaril toimus Noortepaneeli käesoleva aasta esimene kohtumine Roostal.

Kohtumise esimese ülesandena hindasid noortepaneeli liikmed õpilaste poolt kirjutatud turvalise interneti kasutamist käsitlevaid esseesid. Esseed olid koostatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse e-õppepäeva raames.

Uusi tehnoloogilisi teadmisi omandasid noortepaneeli liikmed mitmest töötoast. Nutikaitse koolitaja ja Tallinna Südalinna Kooli õpetaja M. Reinmets tutvustas lastele Scratchi, graafilist programmeerimiskeelt, mis võimaldab lugude, mängude, animatsioonide loomist, omandada programmeerimise põhitõed ja jagada loodut teistega veebis. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpetaja L. Vilibert viis noortega läbi robootika töötoa. Töötoas oli võimalik panna lihtsamate võtetega robot erinevaid liigutusi tegema.

Kohtumise teisel päeval arutati, kuidas tähistada Turvalise interneti päeva oma koolis. Noortepaneeli liikmed tegid järgnevad ettepanekud: näidata turvalise interneti kasutamisega seotuid videoid, mängida erinevaid mänge (nt Nastix, QR koodi mäng, kaardimäng jne), tutvustada Targalt internetis veebilehte ja lasteabitelefoni, lahendada temaatilisi ristsõnu, mõistatusi, kooliraadiotes rääkida lühidalt Turvalise interneti päevast, kooli veebilehele lisada info Turvalise interneti päevast jne.

Turvalise interneti päeva tähistamiseks koolides koostasid õpilased tähesegadikke, ristsõnu ja kuldvillaku ülesandeid. Ülesanded pannakse ülesse Targalt internetis veebilehele, nii on kõikidel huvitatutel võimalus neid lahendada.

Lisaks tubastele tegevustele toimus noortele seiklusmäng, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid ning näidata oma osavust ka teatevõistlustes, bowlingus ja lauatennises.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Turvalise interneti päeva konverents “Nutikalt netis”

nutikalt netis pilt11. veebruaril toimub turvalise interneti päeva puhul tasuta konverents „Nutikalt netis – hoia ennast ja oma raha!“, kus võetakse luubi alla erinevad IT- ja mobiilsideteenused ning otsitakse lahendusi küsimusele, kuidas internetiteenuseid turvaliselt kasutada.

„Uued infotehnoloogiaalased võimalused on väga kiiresti muutunud meie igapäevaelu osaks, kuid pahatihti kiputakse internetis unustama elementaarsed ettevaatusabinõud, mida inimestega näost-näkku suheldes järgitakse,“ kommenteeris konverentsi teemat politsei infotehnoloogiaalaste kuritegude lahendamise valdkonna juht Anu Baum. Ta lisas, et kahjuks näitab politsei statistika aina suuremat kasvu internetikuritegevuse ohvriks langevate inimeste arvus. Baumi sõnul ongi konverents mõeldud eelkõige selleks, et tõsta nii lapsevanemate kui kõigi teiste infotehnoloogia seadmete kasutajate ohutusalast teadlikkust, vähendamaks võimalikke ettetulevaid kahjusid.

Konverentsil räägitakse mobiilirakenduste varjatud külgedest, samuti sellest, kuidas jälgida, et inimeste pangakaardi andmed või seal olev raha valedesse kätesse ei satuks. Lisaks tuleb jutuks mobiil-ID kasulikkus ja selgitatakse, mis on „õngitsemine“. Esinejateks on tunnustatud IT-turvalisuse spetsialistid ning kohal on ka telekommunikatsioonifirmade ja pankade esindajad, kes vastavad ekspertpaneelis publiku küsimustele. Üritust juhib tehnoloogiaajakirjanik ning „Digitunni“ saatejuht Mart Parve. Kõigil konverentsil osalejatel on võimalus kohapeal sõlmida tasuta mobiil-ID leping ning see ka koheselt aktiveerida.

Ootame lapsevanemaid, noori ja kõiki teisi huvilisi osalema tasuta konverentsil 11. veebruaril kell 9.30 Meriton Hotell Tallinna konverentsikeskusesse (Paldiski mnt 4).

Konverentsi ajakava leiad siit

Konverentsist huvitatutel oli võimalus jälgida ka otseülekannet aadressilt http://www.itcollege.ee/cdn/livestream/konverents/ või uudisteportaali Delfi.ee vahendusel.

Konverentsi ettekandeid saad järele vaadata siit: http://www.targaltinternetis.ee/artiklid/2014-konverentsi-ettekanded/

Turvalise interneti päeva tähistamise traditsioon sai alguse 2004. aastal ning kokkuleppeliselt on selleks päevaks veebruari teise nädala teisipäev. Euroopas kavandab ja koordineerib turvalise interneti päeva tähistamist INSAFE võrgustik, kuhu kuuluvad Euroopa 30 riigi turvalise interneti keskust. Eesti liitus INSAFE võrgustikuga 2010. aasta septembris, kui käivitus Eesti turvalise interneti keskuse projekt „Targalt internetis“. Projekti viivad Euroopa Komisjoni kaasrahastusel ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet ning Lasteabi telefon 116111.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Konkursi „Parim lastele suunatud veebisisu“ Eesti võitjad

Targalt internetis projekti meeskonnal on heameel teatada, et Eesti žürii on välja valinud konkursi kohaliku eelvooru võitjad.

Võistlusele esitati 13 konkursitööd kõigis etteantud neljas võistluskategoorias.

Ettevõtetele ja professionaalsetele veebiarendajatele mõeldud kategoorias esitati konkursile 4 tööd, millest võitjana väljus BCS Koolituse ja  Eesti Info- ja Telekommunikatsiooni Liidu koostööna valminud õppematerjalide kogumik „See on turvaline IT“ http://www.itl.ee/veebiturvalisus/

Teises, täiskasvanud harrastajate kategoorias valis žürii Eestit Euroopa tasemel esindama Katri Sanina ja Marina Kurvitsa loodud veebilehe „Avasta Päikesesüsteem“ , kus vahva roheline mehike Rudolf, kutsub lapsi tutvuma maailmaruumi saladustega. https://sites.google.com/site/ttgmaailmaruum/ Ka selles kategoorais osales 4 tööd.

Noorte individuaal- ja kuni 4 –liikmeliste meeskondade arvestuses väljus  konkurentsist võitjana Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilase Evelin Kurvitsa 6-8 aastastele lastele loodud interaktiivne raamat „Aastaajad“ http://www.zooburst.com/zb_books-viewer.php?book=zb02_4ea137151637c .

Neljandas võistluskategoorias -  koolinoorte meeskonnad- leidis žürii,  et üle-euroopalise auhinna eest peaks võistlustulle asuma Tallinna Tehnikagümnaasiumi 10-nda klassi loodud juhis Creative Commons- litsentsi selgitamiseks http://popplet.com/app/#/265580.

Žürii koosseis: Kalev Pihl -  AS Sertifitseerimiskeskus; Liina Luidalep  -  Politse- ja Piirivalveameti esindaja;  Enelis Linnas -  MTÜ Abikeskused;  Karel  Zova -  HITSA Innovatsioonikeskus; Triin Kangur – Targalt internetis projekt, HITSA Innovatsioonikeskus.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Vihjeliin sai kuue kuu jooksul 207 teadet

Vihjeliinile saabus veebilehe www.vihjeliin.ee kaudu perioodil juuni 2013 kuni detsember 2013 (01.06-30.11) 207 teadet, millest 14 teadet sisaldas infot veebilehtede kohta, mis sisaldasid lapse seksuaalset ärakasutamist esitavat materjali, seega ebaseaduslikku materjali. 97 teadet sisaldas teavet täiskasvanute pornograafiat esitavate veebilehtede kohta, millest osa oli lastele kergelt ligipääsetavad (esilehel on vastav materjal selgelt nähtav ning ei ole hoiatust/ligipääsu tõkestamist). Ülejäänud teated sisaldasid muud infot.

Veebilehed, mis sisaldasid lapse seksuaalset ärakasutamist materjali, olid peamiselt hallatud USA-s ja Hollandis. Ebaseadusliku sisu esitava veebilehe puhul edastati teave selle riigi, kus veebileht on hallatav, vihjeliinile ning teadmiseks ka Eesti Politsei ja Piirivalveametile. Vihjeliin teeb koostööd Eesti Politsei- ja Piirivalveametiga.

Eesti vihjeliin www.vihjeliin.ee on rahvusvahelise võrgustiku INHOPE liige. Võrgustik edendab ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd võitluses laste seksuaalset ärakasutamist esitavate materjalide leviku tõkestamisel internetis. Võrgustik ühendab käesolevaks ajaks 40 riigi 46 vihjeliini (mõnes riigis tegutseb rohkem kui üks vihjeliin). Rohkem infot leiab veebilehelt www.inhope.org .

Laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuva materjali valmistamine, hoiustamine ja levitamine on ebaseaduslik ning see on karistatav. Samas on sellise materjali valmistamises kasutatud laps ohver, kelle tervist ja väärikust on julmalt ärakasutatud. Kui taoline materjal veebi üles riputatuna ringleb, siis toimub selle lapse seksuaalne ärakasutamine ikka ja jälle. Vihjeliini tegevus toetab laiemat eesmärki:   saadud teabe alusel ning nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise koostöö kaudu püüavad õiguskaitseasutused välja selgitada lapsohvrid, et neid siis reaalses elus aidata.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Euroopa Parlamendi andmekaitse materjalid

Euroopa Parlamendil valmis värskelt väike hulk lühidat õppematerjali andmekaitse ja internetiturvalisuse teemadel.

Aadressilt http://www.europarl.ee/et/Uudised-ja-sundmused/Videod/Andmekaitse.html leiate kolm videot erinevatel teemadel, mis antud kontekstis hetkel kõige aktuaalsemad on. Eestikeelsed subtiitrid käivituvad alumisel menüüribal olevale nupule ‘et’ vajutades.

Voldikust EP-n6uanded_andmekaitse_teemadel leiate 10 nõuannet privaatsuse kaitsmiseks internetis. Seda saab huvi korral printida ning käepäraseks kokku voltida.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest
0

Noortepaneeli liikmena foorumil Safer Internet

Lee Marion Lepik
Pelgulinna Gümnaasium

Käisin 15.-18. oktoobril Brüsselis, Belgia pealinnas, esindamas Eesti Noortepaneeli nii noorte kui ka täiskasvanute paneelil (15.-16. oktoober.), mis oli ettevalmistus SIFiks, kui ka SIFil (17.-18. oktoober), ehk siis Safer Internet Forumil. Olen õnnelik selle üle, et see olin just mina, kes sai nendele üritustele minna, ja seda ka pelgalt õnne tõttu.
Ööbisime Bedford Hotellis, mis oli minu arusaamise järgi üsna linna keskel. Esimesel päeval oli kohalejõudmine ja mängud. Mängud olid mõeldud nö. jää lõhkumiseks noortele, samas kui õpetajad ja vanemad said Brüsseli tuuri. Õhtul läksime kambana, õpetajad ja vanemad kaasaarvatud, restorani sööma, mis oli hotellist maksimaalselt 10-15 minuti kaugusel.

Tuleb öelda, et Eesti WiFi levi ja 3G töötavus on mind vägagi ära hellitanud, võrreldes selle levipuudusega, mis Brüsselis oli. European Schoolneti kontorites seda oli, ja hotelli fuajees – hiljem ka saalides, kus SIFi sessioonid toimusid. Esimeses oli WiFi igatahes parem kui teistes.
Teisel päeval sõitsime kohe hommikul metrooga EUN-i (European Schoolnet) kontorisse ja sessioonid kestsid seal kuskil kella kahe või kolmeni. EUN oli mugavalt ja toredalt sisustatud ja seal oli nauding tööd teha. Pärast EUNis kohalolekut oli meil paar tundi veel mänge turismiobjekti, mille nime ma hetkel ei mäleta, läheduses pargis.
Põnev oli.
Väsitav ka.
Hotelli tagasi suundudes tuli välja, et meil jäi päeva viimane sessioon millegipärast ära. See võis olla vihma pärast. Õhtusöök toimus planeeritud restorani asemel hotellis, mille üle olin ma ka õnnelik, sest hõõruvate tossudega polnud sugugi hea idee minna välja siplema. Nõnda lõppes Noorte ja Vanemate paneel.

SIFi esimene ametlik päev algas inimesterohkelt. Oli kohe tunda, et asi oli noorte ümber ja jaoks ehitatud sel aastal, ja mõnus oli kuulata ning osa võtta. Veidike kahetsen seda lavahirmu, mis tekkis iga kord, kui tahtsin arvamusega sõna võtta, aga nagu seda mulle juba öeldi ka, on see asi, millest peab lihtsalt üle saama, kuna kuigi see lihtsamaks saada võib, ei pruugi see kunagi kaduda. Tark nõuanne kõrva taha pandud.

Kõigi kõnelejate arvamustega ei saanud koguaeg samal arvamusel ega isegi põrmugi nõus olla, aga mõni asi jäi ikka meelde. Esimene paralleelne workshop ei olnud eriti põnev, kuuldavasti oli sama igal „Strand“il, aga kuulata sai ikka. Teine workshop strand B-le, ehk siis minu Strandile, tundus kohutavalt põnevam. Lõppes see igavene sahkerdamine, mis ümberringi toimus ja inimesed kuulasid, nagu peakski. See workshop oli ka päeva viimane, peale mida noorte ja vanemate (+ õpetajate) paneel restorani sööma läks, ja ainult SIFil osalejad kokteili vastuvõtule jäid.

SIFi teine ja viimane päev oli emotsionaalne, kuna noortepaneeli liikmetel, kes olid peaaegu neli päeva pidevalt ninapidi koos olnud, hakkasid juba emotsionaalsed sidemed tekkima. Pidevalt oli mure sellepärast, et varsti saabki asi läbi, ja kuidas kõik ikka loodavad kõiki uuesti näha. Kuulatud sai ikka, nagu pidigi – nii paralleelsetes töötubades kui ka peale kohvipausi toimuvatel sessioonidel. Kokkuvõtvat paneeli ei olnud noortel enam jaksu täie kõrvaga kuulata – käis pluuside signeerimine ja selle järjekorras ootamine – markerid käisid käest kätte ja inimesed liikusid, vaikselt ja viisakalt, kohalt kohale. Ja siis oligi SIF läbi, ja inimesed läksid laiali.

Anti lootust, et ehk saab järgmine aasta sama noortepunt uuesti oma riike esindada, kuna kuuldavasti petitsioneerivad juba osad kohalolnud õpetajad ja vanemad, et järgmine aasta tuleks SIFile tagasi täpselt sama noortepunt, et ei korrataks teemasid ja jätkataks töötamist sealt, kust meil pooleli jäi – muidu kordub kõik iga aasta uuesti ja uuesti ja ei tekigi võimalust tõstatada midagi uut. Aga seda näeb veel. Igatahes olen ma sellest üritusest väga palju õppinud ja uusi kogemusi ja teadmisi juurde saanud.

Aitäh, et sain osaleda foorumil!

FacebookTwitterGoogle+Pinterest