Uudised ja artiklid

Projektil Targalt internetis oli tegus hooaeg

28.06.2022

Madli Leikop tegi Haridus- ja Noorteameti blogis ülevaate projekti Targalt internetis lõppenud hooaja tegemistest. Võib öelda, et oli tegus hooaeg. Artikliga saab tutvuda SIIN. Artiklis on välja toodud olulisemad tegevused ning lingid loodud materjalidele.

Järgnevalt toome esile mõned tegevused:

Harno viis läbi koolitused “Targalt internetis ABC minu koolis” ja “Targalt internetis ABC minu lasteaias”. Projekti “Targalt internetis” koolituste eesmärk oli digiturvalisusega jõuda võimalikult paljude õpetajateni. Ka kahe nimetatud koolituse käigus viisid osalejad uue info kohe oma kooli-lasteaeda edasi ning võib öelda, et sisekoolitused lõpetas üle kahe tuhande õpetaja! Haridustehnoloogid leidsidki, et võimalus koolitada kolleege ja jagada teadmisi teiste õpetajatega hoidis osalemismotivatsiooni kõrgel. Koolituse suurim kasutegur oli osalejate arvates uusi materjale sisaldav tööriistakohver kasutamiseks nii kohal kui hiljemgi.

2021. a korraldas Tallinna Tehnikaülikool kolm uuringut nii eesti kui vene keeles: KüberNööpnõel 1.–6. klassile (7506 vastajat), KüberPähkel 4.–9. klassile (põhiuuring 7247 vastajat / lihtsustatud õppekava 40 vastajat) ja 7.–12 klassile KüberPuuring (3920 vastajat). Osa võttis üle 250 kooli. Uuringutest ja võistlustest selgus, et õpilased hindavad oma oskusi infoühiskonnas hakkama saada suhteliselt sarnaselt. Samas edukamad õpilased näivad olevat enam proaktiivsed ja abivalmid teiste muresid lahendama ning oma muredele lahendusi leidma. Noortele pakuvad enim huvi tehnika ja inimfaktor, massimeedia ja massikultuur, majandus, äri ja turvalisus. Tehnilistest aspektidest on esikohal programmeerimine, nutiseadmed. Tüdrukute puhul on näha, et pahavara ja viirustega tegelemiseks puudub neil enda meelest piisav tehniline enesekindlus. Raportid leiab veebilehelt www.kyberpahkel.ee. Küberturbest huvitatud saavad oma oskuseid arendada KüberPuuringu võistluse huvitavamate ülesannete portaalis https://ylesanded.targaltinternetis.ee/. 

Lastekaitse Liit lõi koos noortega video “Mõtle enne kui jagad“, mis on uue, mais valminud tunnikava “Fotod ja videod” üks osa. Koostöös ekspertidega loodi digipädevust arendav õppematerjal lasteaedadele ning koolidele (Kuidas kaitsta ennast ja teisi internetis), loodi Targalt internetis advendikalender koos diginippidega jpm.  Suvel toimus Targalt internetis noorte suvekool ning töötoas “Räägi kaasa interneti tuleviku teemal” koguti laste ja noorte ettepanekuid “Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiaks” (BIK+), mis võeti vastu tänavu mais. Lastekaitse Liit tegi projekti Targalt internetis raames koostööd näiteks Teeviida meeskonnaga Noorsootöönädala ja (Sotsiaal)meediapädevusnädala korraldamisel, Teliaga lastepaneeli uuringu läbiviimisel, CGI Eestiga küberturvalisuse mängu Spoofy välja andmisel jne.

Uue perioodi, 2022–2024 keskmes on koolitused lasteaedadele ja koolidele ning “Targalt internetis” digiterad – miniõpiobjektid digitarkustega kursis hoidmiseks. Jätkuvad KüberNööpõel, KüberPähkel ja KüberPuuring. Uued tegevused puudutavad õpimängude loomist: “Eetika ja turvalisus” 13–17aastastele ning põgenemistoa metoodika loomine turvalisuse õpetamiseks koolides. Traditsiooniliselt toimub jaanuaris ja veebruaris turvalise interneti päeva tähistamise kampaania. Kogu info üritustest, koolitustest, uutest teavitusmaterjalidest ja teemakohastest uudistest avaldatakse veebilehel www.targaltinternetis.ee ning Facebookis.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic