Peateemad

Uudised

 • Noored suhtuvad autoriõigustesse netis vägagi kergekäeliselt

  13.11.2019

  Eesti 14-18 aastaste noorte seas läbi viidud küsitlusest selgus, et kuigi lausa 95 protsenti väitsid, et teavad, mis autoriõigused on, siis ligi pooled on ebalegaalselt filme või muusikat alla laadinud või koolitöödes autorile viitamata jätnud. Tehnoloogiaettevõtte Samsung ellu kutsutud kampaania Õpilaste Digitaalne IQ raames küsitleti kokku poolt tuhandet Eesti 14-18 aastast noort nende arvamuste ja teadmiste osas küberruumis. Selgus, et näiteks autoriõiguste osas teavad…
 • Eestile tuli kübervõistlustelt topeltvõit!

  11.11.2019

  USA Magic CTF online võistlusel osales 19 Eesti noortemeeskonda, kokku osales üle maailma üle 300 noore. Võistlus koosneb erinevate ülesannete ja mõistatuste lahendamisest, näiteks nagu „kes on Linuxi looja“ kuni arvutisüsteemi analüüsimiseni – milliselt aadressilt viirus ründas. Eestis toimus osalemine TalTech IT Kolledzis, Viljandi Kutseõppekeskuses ja Paides Hammerbecki põhikoolis, kuhu sõitsid kokku noored ja nende juhendajad…
 • Lapsel on samuti õigus oma isikuandmete üle otsustada sotsiaalmeedias

  01.11.2019

  Teovõimeliseks saab inimene siis, kui ta suudab oma tegudest aru saada ja neid juhtida. Kuigi seadus annab täieliku teovõimelisuse 18-aastastele, on võimalik piiratud teovõimet kohtu kaudu laiendada alates inimese 15. eluaastast. Samuti näeb õigus ette, et 13-aastastel on võimalik saada ilma vanema nõusolekuta kõiki infoühiskonnateenuseid, mille ühe näitena võib tuua sotsiaalmeedia konto avamise õiguse. Andmekaitse…
 • Tehisreaalsus “AI seda Kratti”

  24.10.2019

  Targalt Internetis projekti esindus osales kahepäevasel Insafe treening-kohtumisel Ljubljanas, Sloveenias, mille põhiteemaks oli ohutus ja tehisintellekt. Tehisreaalsus on üha jõulisemalt saamas meie igapäevaelu osaks, masinad aitavad teha “musta” tööd andmete töötlemisel ja hoiavad kokku väärtuslikku loovat inimressurssi. Kratt on juba kotist väljas, seega meil tuleb olla teadlik nii võimalustest kui ohtudest. Väljakutseks tehisreaalsuses on inimfaktor,…
 • Lastekaitse Liit tutvustab turvalist internetikasutust Võrumaa koolieelikutele

  17.10.2019

  Lastekaitse Liit liitus Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojektiga „Tunnen. Tean. Oskan” , et lastele tutvustada ja koos arutleda, milline on turvaline internetikasutus. Projekti „Tunnen. Tean. Oskan” eesmärk on anda lastele alusteadmised, kuidas ohusituatsioone ära tunda ning ohu korral õigesti käituda. Projekti eestvedaja, Võru piirkonnapolitseiniku Elar Sariku sõnul on lastega juhtuvad õnnetused tihti ennetatavad, seepärast on oluline,…
 • Noorte hinnangul kaasneb arvutimängudega ka palju positiivset

  19.09.2019

  Telia poolt läbi viidud värskest uuringust selgub, et kuigi suurem osa teismelisi mängib igapäevaselt arvutimänge, ei näita vanemad selle vastu üles kuigi suurt huvi. Noorte sõnum lapsevanematele on see, et nad on kaasnevatest riskidest teadlikud ning et mängimisega kaasneb ka palju positiivset. Telia Company viis selle aasta mais ja juunis läbi Children’s Advisory Panel (CAP)…
 • September on üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaaniakuu

  17.09.2019

  Septembris toimub üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaania – Positive Online Content Campaign. Kampaania eesmärk on juhtida tähelepanu juba olemasolevatele veebilehtedele ja rakendustele, mis pakuvad lastele eakohast ja arendavat õpi- ning meelelahutuslikku sisu, aga ka kutsuda üles looma uusi rakendusi ja keskkondi lastele. Ülevaate saamiseks ning innustamaks sisuloojaid looma lastele uusi eakohaseid ja arendavaid…
 • Targalt internetis noorte suveseminar

  27.08.2019

  27.-29.augustil toimub Targalt internetis noorte suveseminar Nelijärvel. Seminaril osalevad noored, kes on huvitatud erinevatel digimaailma puudutavatel teemadel kaasa rääkima ja toetama eakaaslaste ja nooremate teadlikku ja turvalist käitumist internetis.

   

  Kolme päeva jooksul luuakse lauamänge ja küberkaitsealane võistlus õpilastele, luuakse muinasjuttude ainetel õpivideo, arutatakse erinevatel teemadel, näiteks kuidas e-poodlemise riske maandada, lunavara juhtumit lahendada või kuidas kutsuda korrale klassikaaslast, kelle sõnavõtt internetis pole sobilik. Tegusad päevad on planeeritud täis nii mõttetööd kui vabas õhus liikumist, mille raames erinevaid nuputusülesandeid lahendatakse.

   

  Birgy Lorenz, TalTech poolne laagri vedaja selgitab, et seekordses laagris on eriti tore see, et kolme laagripäeva jooksul on noored ise nii osaleja kui juhendaja rollis. Nimelt osalevad laagris kaks erinevat vanusegruppi – KüberNaaskli suurvõistluse küberkaitse talendid, kes on seekord võtnud rühma liidri vastutava rolli. Olles mentoriks noorematele õpivad nad ise juurde sotsiaalseid oskuseid, areneb keeleoskus, sest räägitakse nii eesti, vene kui inglise keelt, kui vaja selgitatakse asju ka arvutitehnika ja miimika kaudu.

   

  Projekti Targalt internetis noorte suveseminari läbiviimist toetavad Euroopa Komisjon, Hasartmängumaksunõukogu, Lastekaitse Liit, Tallinna Tehnikaülikool, HITSA, Eesti Interneti Sihtasutus ja Kaitseministeerium.

 • Let’s Talk Young

  28.05.2019

   

 • Interneti päev 2019

  15.04.2019

  Interneti Päev 2019 peamine idee on tuua kokku Eesti interneti ja kogukonna huvilised, et arutada ja anda oma panus Eesti Interneti arengule.  2019 Interneti päeva konverentsi ülekannet Kultuurikatla Katelde saalist saab jälgida siit: https://xn--pev-qla.internet.ee/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. ...
 9. 23

Partnerid