Peateemad

Uudised

 • Tänasel turvalise interneti päeval on fookuses valeinfo levik

  09.02.2021

  Täna, 9. veebruaril tähistatakse 176 riigis rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Eestis on turvalise interneti päeva fookuses kriitiline mõtlemine ja valeinfo äratundmine. Kuigi tundub, et internetis teeb vale tiiru ümber maailma, enne kui tõde saapad jalga saab, tasub meeles pidada, et start võib valel ju parem olla, kuid meist oleneb, millal tõde ta kätte saab. Projekti…
 • Teeme nii, et valel oleks lühikesed jalad ka internetis.

  08.02.2021

  Eestis on tore vanasõna – valel on lühikesed jalad-, mis viitab sellele, et tõde saab selgeks õige kiiresti. Tänapäevases kiires infovoos, kus informatsioon võib internetis ühe klõpsu saatel levida ülikiirelt suure hulga inimesteni, see enam ei päde.  Pigem kehtib ütlus, vale jõuab maailmale tiiru peale teha, enne kui tõde saapad jalga saab. Miks see nii…
 • Tutvuge uue inspiratsioonikogumikuga 2021

  26.01.2021

  Oleme koostanud turvalise interneti päeva tähistamise inspiratsioonikogumiku, millest leiate uued põnevad üritused, millest osa võtta, ning head temaatilised teavitusmaterjalid, mida koos laste ja noortega käsitleda.
 • Üleskutse tähistada turvalise interneti päeva ja korraldada lastele ja noortele põnev üritus

  26.01.2021

  Aasta jooksul on paljudel meist tulnud õppida, õpetada ja töötada nutivahendite kaasabil. Järjest olulisemaks on muutunud digipädevused ja meediakirjaoskus. Sealjuures on muidugi tähtis hoida oma elus tasakaalu, et korras oleks nii füüsiline kui ka vaimne tervis. Seda kõike on vaja lastele ja noortele õpetada ja nendega koos loovalt käsitleda. 9. veebruaril tähistatakse turvalise interneti päeva.…
 • Kutse konverentsile “Infoühiskond, eetika ja vastutus”

  25.01.2021

  Toimumise aeg: 9.02.2021 kell 11.00-14.30Turvalise interneti päeva veebikonverents, mille fookuses on eetika ja valed. Konverents toimub kahes osas. Esimene osa keskendub eetika küsimustele: väärtushinnangud, hoiakud ja käitumismustrid. Teise osa fookuses on valeinformatsioon, sellega seonduvad probleemid ja küsimus, kuidas harida noori vastutustundlikuks infoühiskonna liikmeks. Sihtgrupp: kõik huvilised. Konverentsile registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/5249. Konverentsi kava:11.00 Tervistusõnad ja sissejuhatus, Malle…
 • Meemikonkurss “Päriselu internetis vs kujutlus”

  25.01.2021

  Suur tänu kõikidele meemikonkursil osalejatele! Konkursile laekus palju tabavaid plakatlikke meeme. Meemidega saate tutvuda järgnevatel linkidel:4.- 6. klassi meemid “Sõprus ja kuulsus internetis”7.- 9. klassi meemid: “Distantsõpe ja turvalisus” Kutsekooli + gümnaasiumi meemid: “IT-ametid ja päriselu” Loosiauhinnad ja tulemused avaldame peagi! Meemikonkursi kutse Kutsume 4.-12. klasside ja kutsekoolide õpilasi osalema meemikonkursil “Päriselu internetis vs kujutlus”.…
 • KÜBERPUURING TOOB TALTECHI KÜBERKAITSE VÕISTLUSELE REKORDILISE ARVU TÜDRUKUID

  03.12.2020

  KüberPuuring on KüberPähkli uuringust välja kasvanud küberkaitsevõistlus, kus saavad käe valgeks 7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilased. Igal aastal saadavad koolid üle Eesti end esindama uued võistlejad. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) eestvedamisel loodud võistluse eesmärgiks on 10 aasta jooksul leida Eestile 10 tuhat uut kübertalenti. Viimase paari kuu küberintsidendid ja andmete lekkimine näitavad, et vajadus nende järele…
 • Vanusepiirid, privaatsussätted ja lapsevanema roll lapse sotsiaalmeedia kasutamise toetamisel

  25.11.2020

  Tänapäeval on digiseadmete kasutamine ja nende abil suhtlemine nii täiskasvanute kui ka laste ja noorte igapäevaelu lahutamatu osa. Populaarsed sotsiaalmeedia platvormid pakuvad mitmekesiseid võimalusi teistega suhtlemiseks ja info jagamiseks. Kuid kuna internet on avalik ruum, kus kõik avaldatu salvestub, tuleb enda ja oma lapse privaatsuse kaitseks ning ebasoovitavate olukordade vältimiseks läbi mõelda, kuidas, kellele ja…
 • Lapse õigused ja digimaailm

  20.11.2020

  Lapse õigused ja digimaailm Täna 31 aastat tagasi võeti vastu lapse õiguste konventsioon, mis sätestab lapse inimõigused. Need on universaalsed õigused, mis kehtivad igale lapsele kogu maailmas sõltumata vanusest, soost, rahvusest või muudest tunnustest.  Konventsiooni teksti koostamise ajal oli interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite laialdane levik ja kättesaadavus  veel mägede taga. Nii ei sisalda tekst ka…
 • Vihjeliini kaudu saab märku anda veebis toimuvast lapse seksuaalsest väärkohtlemisest

  18.11.2020

  Täna, 18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev. Laste kaitse seksuaalse väärkohtlemise eest nõuab erinevaid meetmeid ning tihedat siseriiklikku- ja rahvusvahelist koostööd. MTÜ Lastekaitse Liit pakub tasuta veebipõhist teenust www.vihjeliin.ee, kuhu saab anonüümselt, ilma oma isikuandmeid edastamata, anda infot internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Eesti vihjeliin sai eelmisel aastal 553 teadet, millest 132 sisaldas laste seksuaalset väärkohtlemist.…
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. ...
 9. 27

Partnerid