Uudised ja artiklid

Vaata järgi: konverentsi “Targalt internetis: digitaalne heaolu ja vaimne tervis” slaidid ja video

13.02.2024

6. veebruaril korraldasid Lastekaitse Liit, Haridus- ja Noorteamet ja Tallinna Tehnikaülikool koostöös Teliaga konverentsi “Targalt internetis: digitaalne heaolu ja vaimne tervis”.

Oleme siia koondanud töötubade ja ettekannete slaidid ja ülekande video.

Paralleelsed töötoad I

Töötuba: Kuidas toetada õppijate digitaalset heaolu?
Töötuba viis läbi Piret Lehiste, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia haridustehnoloog ning Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse koolitaja ja digipädevuse valdkonna ekspert

Töötuba: Kuidas tehnoloogia saab laste vaimset tervist toetada
Töötuba viis läbi Kadri Haljas, psühholoog ja digitaalse tervisemängu Triumf Health tegevjuht

Töötuba: Küberturvalisuse õppimine veebimängu Spoofy kaudu
Spoofy õpetab lastele internetiohtusid ja veebis käitumist. Eelmise aasta lõpus tuli välja viies maailm. Töötoas tutvustatakse, kuidas Spoofy mängu noorema kooliea tundides ja lasteaias küberturvalisuse teemade õpetamiseks kasutada.
Töötuba viis läbi Catlyn Kirna, CGI küberturbe konsultant ja Tallinna Ülikooli õppejõud

Töötuba: Õpilaste ja kooli töötajate vaimse heaolu kaardistamine ja toetamine
Alates 2022. aasta kevadest on kooliperedel olnud võimalus koostöös Clanbeatiga lükata käima vaimse heaolu süsteemne kaardistamine ja andmepõhine toetamine. Töötoas tutvume lähemalt algatuse metoodikaga ja vaatame koos, mida on meil senistest kogemustest ja tulemustest õppida. Töötuba viis läbi Triin Noorkõiv, Clanbeati partner.
 – Loe Clanbeat artiklit.
Helge Kool on alates 2019. aastast mõõtnud noorte seisundit eripalgelistes Eesti koolides. Helge töövahendid aitavad koolide tugipersonalil planeerida oma tööd, viia läbi noorte heaolu-uuringuid, koguda reaalajas andmeid õpilaste regulaarsest enesehinnangust, viia läbi sihitud sekkumisi õpilastega ning hiljem saada tõenduspõhist infot sekkumiste mõju kohta. Helge Kooli nimel jagas Marko Rillo meie kogemust tugispetsialisti töölaua rakenduse, sellega kogutud andmete ning kogutud õppetundide kohta.
 – Loe lähemalt Helge kooli kohta: https://helge.app/ 

Paralleelsed töötoad II

Töötuba: Digioskused ja vaimne tervis
YSKILLS töötoa rühmatöö kokkuvõte

Töötoas tutvustati rahvusvahelise projekti ySKILLS („Noorte digipädevused“) äsja valminud veebivaramut, kust õpetajad, tugispetsialistid, noored jt leiavad digioskuste analüüsimiseks ja arendamiseks eestikeelseid praktilise suunitlusega vahendeid. Lähemalt vaadeldi ja arutati noorte kaasabil loodud vaimse tervise ja digioskuste teabematerjale.
Töötoa läbiviijad olid rahvusvahelise projekti ySKILLS „Noorte digipädevused“ Tartu Ülikooli uurimisrühma liikmed prof Veronika Kalmus, Signe Opermann ja Mari-Liis Tikerperi.

Töötuba: Tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistik ehk ÕPIRAAM ja AI
Töötoas tutvustati, mis on ÕPIRAAM ja katsetatakse erinevaid lihtsamaid AI tööriistu. Juttu tuli ka sellest, kuidas AI vahendid saavad toetada õppija tõhusat õppimist.
Töötua viisid läbi Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ning Haridus- ja Noorteameti haridustehnoloog ja Kerli Požogina, Haridus- ja Noorteameti digipädevuse valdkonna projektijuht

Töötuba: Noorte internetikäitumine: hetkeolukord ja teadlikkuse tõstmine RAYUELA projekti näitel
Töötoas keskenduti noorte küberteadlikkusele. Räägime Eesti teismeliste internetikäitumisest võrdluses Hispaania noortega. Samuti tutvustati mängu RAYUELA, mille eesmärk on harida noori ja anda neile teadmisi interneti kasutamisega seotud riskidest. Mängu eesmärk on mõista paremini küberkuritegevust mõjutavaid tegureid sh inimtegureid ning aidata kaasa küberkuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja leevendamisele.
Töötuba viisid läbi Kaisa Kägu, kes töötab Politsei-ja Piirivalveametis ja juhib projektide gruppi, mis tegeleb välisprojektidega inimkaubandusest kuni küberturvalisuseni, Mari-Liisa Parder, kes töötab Tartu Ülikooli eetikakeskuses eetika teadurina, töötoas jagab ta sissevaadet Eesti teismeliste internetikäitumisele võrdluses Hispaania noortega.

Töötuba: Tüdrukud IT-s ja Inclusive CS mäng
Võimalus arutada ja saada teada, kuidas läheb tüdrukutel informaatikas ja küberturvalisuses. Tutvustati KüberPähkli ja KüberPuuringu tulemusi ning uut mängu, milles pöörame tähelepanu võrdsusele IT-s. Mängu saavad kõik konverentsikülastajad ka kingiks.
Töötuba viisid läbi Catlyn Kirna, CGI küberturbe konsultant, Tallinna Ülikooli õppejõud ja Hanna Toom, IT didaktikakeskuse spetsialist, TalTech ning Birgy Lorenz, Taltech küberturvalisuse vanemteadur.

Plenaarsessioon

PISA tulemused ja õpilaste digitehnoloogia kasutus
Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ning Haridus- ja Noorteameti haridustehnoloog
Rasmus Vau, Gustav Adolfi Gümnaasiumi 8. klassi õpilane

Õpilaste digioskused ja vaimne tervis
Professor Veronika Kalmus, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Eesti digihariduse arengusuunad
Aivar Hiio, nõunik, Haridus- ja Teadusministeerium

 

Vaata konverentsi ettekannete salvestust

🔹 3:30 Avasõnad, Kristi Vinter-Nemvalts, kantsler, Haridus- ja Teadusministeerium
🔹 15:45 Avasõnad, Malle Hallimäe, projekti Targalt internetis koordinaator, MTÜ Lastekaitse Liit
🔹 20:50 PISA tulemused ja õpilaste digitehnoloogia kasutus, Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasium ja Haridus- ja Noorteameti haridustehnoloog ning Rasmus Vau, Gustav Adolfi Gümnaasiumi.
🔹 40:13 Õpilaste digioskused ja vaimne heaolu, professor Veronika Kalmus, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
🔹 1:01:18 Eesti digihariduse arengusuunad digitaalse heaolu ja vaimse tervise valguses, Aivar Hiio, nõunik, Haridus- ja Teadusministeerium
🔹 1:40:10 Paneeldiskussioon: Õppija digipädevuse arendamine ja vaimse tervise edendamine haridusasutuse ja kodu koostöös
Vestlevad: Ingrid Maadvere, Rasmus Vau, Veronika Kalmus, Aivar Hiio, Elyna Heinmäe (haridustehnoloogia lektor, Tallinna Ülikool),
Vestlust juhib: Kalev Pihl, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu infoturbe nõukoja juht ja Targalt internetis nõuandva kogu liige.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic