Uudised ja artiklid / 2022 apr.

 • Liitu 2. mail alustava koolitusega “Targalt internetis ABC minu koolis”

  29.04.2022

  Ootame haridustehnolooge ja sisekoolitajaid osalema koolitusel “Targalt internetis ABC minu koolis”. Alustame 2. mail. I kohtumine (02.05.2022 16:00 – 02.05.2022 18:00) II kohtumine (16.05.2022 16:00 – 16.05.2022 18:00) III kohtumine (12.09.2022 16:00 – 12.09.2022 18:00) Info ja registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/6946 Distantsõpe on esile toonud vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu targale ja turvalisele internetikasutusele. Oleme loonud uue…
 • Tutvu Noorte Ekspressiga, mis keskendub internetiturvalisusele

  11.04.2022

  Jagame teiega märtsis ilmunud Noorte Ekspressi, mis on nüüd leitav ka veebiväljaandena. Sealt leiate artikleid, mis käsitlevad meediapädevuse ja interneti turvalisema kasutamise temaatikat. Näiteks leiab sealt vastuseid järgnevatele küsimustele: Milline on turvaline suhtlus sotsiaalmeedias? Mis on sekstimine? Mida teha, kui ahistaja ei jäta rahule? Kuidas toimub tõendite kogumine küberjuhtumi korral? Mida teha, kui märkad häirivat…
 • www.digigen.info

  Rahvusvahelise uurimisprojekti Digigen väljaanded

  30.03.2022

  Rahvusvaheline uurimisprojekt DigiGen uurib tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale. Projekt kestab 2019 – 2022. DigiGen’i eesmärgiks on mõista, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laste ja noorte igapäevaelus kasutust on leidnud ning missugused on nende mõjutused lapse ja noore heaolule. Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi juhtimisel viidi uuring Eestis läbi erinevates töölõikudes, mis keskendusid digitaalsele transformatsioonile lapse peres,…
 • Uuring “Digivõimalused inimõiguste kaitseks”

  29.03.2022

  Uuringu “Digivõimalused inimõiguste kaitseks” eesmärk oli anda sisend Eesti inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamiseks lähtuvalt Eesti tugevustest ja globaalsetest arengutest. Uuring toetab tegevuskava rakendamist pakkudes detailset analüüsi digitehnoloogiate võimalustest ja ohtudest inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel. Inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamise laiem eesmärk on toetada Eesti riigi strateegilisi rahvusvahelisi huve, mistõttu on oluline inimõigusdiplomaatia elluviimisel arvestada Eestiga sarnaseid väärtusi jagavate…
 • Tegevusvihik “Kipi tiim tegeleb oma muredega” 4-9-aastastele lastele (eesti, ukraina, vene, inglise keeles)

  18.03.2022

  Tegevusvihik on mõeldud 4–9-aastastele lastele. Lapsed võivad sellega töötada üksi või koos täiskasvanuga. Lugu ja tegevused annavad lastele võimaluse oma tunnete peale mõelda. Täiskasvanu on selleks, et kuulata ja aidata murest või hirmust põhjustatud tundeid ära tunda. Mõelge koos, kuidas muredest või hirmumõtetest rääkida, ning leidke viise, kuidas enda ja teiste enesetunnet parandada. Lapse jaoks…
 • Materjale õpetajatele: küberturvalisus ja infosõda

  04.03.2022

  Õpetajad ja huvilised on kogunud koolidele materjale, mis aitavad eelkõige õpilastele selgitada küberruumis toimuvat infosõda, kuidas sellega toime tulla eristamaks tõest infot valest jmt. Materjalid on esitatud kooliastmeti, et hõlpsamini endale vajalik leida. Üritused Õpetajad ja huvilised on kogunud koolidele materjale, mis aitavad eelkõige õpilastele selgitada küberruumis toimuvat infosõda, kuidas sellega toime tulla eristamaks tõest…
 • Kutse osalema 7. märtsil algaval koolitusel “Targalt internetis ABC minu koolis”

  22.02.2022

  7. märtsil stardime koolitusega “Targalt internetis ABC minu koolis”. Lisainfo ja registreerimine https://koolitus.edu.ee/training/6945 Distantsõpe on esile toonud vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu targale ja turvalisele internetikasutusele. Oleme loonud uue koolituse, mis annab koolide sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma koolis tarka interneti kasutamist toetada.  Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine.…
 • Turvalise interneti päev: märka ja teavita

  08.02.2022

  Lastekaitse Liit, Tallinna Tehnikaülikool, Haridus ja Noorteamet ning Sotsiaalkindlustusamet kutsuvad noori, lapsevanemaid ja kõiki teisi tänase turvalise interneti päeva puhul ja ka edaspidi senisest enam märkama internetis toimuvat ja sobimatust sisust teavitama.  Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist annab nõu, kuidas ennast ja teisi internetis kaitsta. Maarja sõnum on, et just sina võid maailma paremaks muuta.…
 • Tutvuge uue Märka Last Targalt internetis erinumbriga

  07.02.2022

  Tänase turvalise interneti päeva puhul ilmub Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last Targalt internetis erinumber. 
 • Tutvuge Targalt internetis veebruar 2022 uudiskirjaga

  03.02.2022

  Head Targalt internetis 2022 uudiskirjaga tutvumist!
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic